Reklama
cleanpowerforall

Jakie zalety ma pompa ciepła typu monoblok?

Jakie zalety ma powietrzna pompa ciepła?
Jakie zalety ma powietrzna pompa ciepła? [Źródło: Viessmann]

Przy montażu powietrznych pomp ciepła nie ma konieczności wykonywania dolnego źródła w postaci sond pionowych lub kolektora gruntowego – nośnikiem energii cieplnej jest powietrze. W ofercie producentów można znaleźć powietrzne pompy ciepła w rozwiązaniu split lub monoblok. To jedna i ta sama pompa, jednak różnica pomiędzy wariantami tkwi w konstrukcji jednostek.

Powietrzna pompa ciepła pozyskuje energię cieplną z powietrza. Ogrzewanie domu powietrzną pompą ciepła wynosi porównywalnie tyle, co ogrzewanie domu kotłem na paliwa stałe. Jednak finalne koszty zalezą od wielu czynników, takich jak:

  • rodzaj izolacji cieplnej budynku,
  • temperatura wody grzewczej,
  • rodzaj górnego źródła ciepła (grzejniki czy podłogówka),
  • zastosowana wentylacja w domu (grawitacyjna czy mechaniczna z odzyskiem ciepła).

Obecne modele umożliwiają pracę powietrznej pompy ciepła nawet w warunkach -28°C. Jednak i poniżej tej temperatury mogą pracować ze wspomaganiem grzałki elektrycznej. Pompa ciepła wymaga zasilania energią elektryczną, lecz jest to bilans szczególnie korzystny. Na każdy 1 kW energii pobranej z sieci energetycznej przypada 2–5 kW pobrane z otoczenia (w zależności od temp. zewnętrznej). Przy poborze mocy wynoszącym 1 kW możemy uzyskać nawet aż 4 kW użytecznej mocy cieplnej. Taką efektywność pracy pompy oznaczamy współczynnikiem COP (stosunek ilości ciepła dostarczonego do budynku do ilości energii elektrycznej zużytej przez pompę).

Pompy ciepła typu split

Najpopularniejszym typem pomp są pompy ciepła typu split, które składają się z dwóch rozdzielonych jednostek, zewnętrznej i wewnętrznej. W jednostce zewnętrznej znajduje się wentylator, parownik – czyli wymiennik ciepła powietrze zewnętrze/freon oraz sprężarka. Jednostka wewnętrzna (hydroboks) składa się natomiast ze skraplacza, czyli wymiennika ciepła freon/woda oraz pompy obiegowej, która tłoczy wodę grzewczą do instalacji odbiorczej.

Jednostka wewnętrzna może występować w wersji ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. (ciepłej wody użytkowej), np. 220-290 litrów, lub rozdzielnie. Połączenie między jednostką zewnętrzną a wewnętrzną pompy ciepła wykonane jest przewodami miedzianymi (połączenia lutowane). Zanim przystąpimy do montażu pompy ciepła, warto przewidzieć wykonanie w ścianie zewnętrznej rury osłonowej, w której poprowadzimy takie przewody.

Pompy ciepła typu monoblok

Pompy ciepła typu monoblok posiadają kompletny układ chłodniczy zabudowany w jednostce zewnętrznej, w której znajduje się wyłącznie moduł hydrauliczny zasilający instalację grzewczą. Rozwiązanie takie, ze względu na niewielkie rozmiary urządzeń, gwarantuje dużą oszczędność przestrzeni. Nośnikiem energii między instalacją a monoblokiem jest woda, takie połączenie musi zostać wykonane w osłonie termoizolacyjnej, co stanowi ochronę przed zamarzaniem w razie braku zasilania.

Dzięki zwartej obudowie pompy ciepła typu monoblok osiągają nieznacznie wyższą sprawność grzewczą w porównaniu do modeli split. To urządzenia duże, estetyczne, zaizolowane termicznie i akustycznie – więc cichsze w trakcie pracy. Przez to są droższe w produkcji i droższe w zakupie dla inwestora, ale wygodniejsze w montażu i tańsze w eksploatacji. Z racji, że nie wykonuje się tutaj procedury napełniania pompy czynnikiem chłodniczym (jest on fabrycznie napełniony) – pompa nie podlega restrykcjom ze strony F-gazów.

Główne zalety pompy ciepła typu monoblok:

  • Urządzenia do ustawienia na zewnątrz budynku, tylko jedna jednostka zewnętrzna.
  • Więcej miejsca w kotłowni, brak jednostki wewnętrznej.
  • Urządzenia masywne i dobrze zaizolowane akustycznie i termicznie.
  • Układ chłodniczy jest wykonany fabrycznie przez producenta, nie podlega restrykcjom montażowym ze strony F-gazów.
  • Nie wymagają karty urządzenia i kontroli szczelności.
  • Minimalnie wyższa sprawność grzewcza w porównaniu do pomp ciepła typu split.

Źródło: allegro.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz