Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Odnawialne źródła energii jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego

Kwestie związane z energetyką prosumencką i rozproszoną były głównym tematem webinarium „Odnawialne źródła energii jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego", które odbyło się 11 maja 2021 r. W wydarzeniu, zorganizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności, udział wziął pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

"Odnawialne źródła energii jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego"
"Odnawialne źródła energii jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego" [gov.pl]

Wiceminister Zyska podkreślił, że zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego zarządzanego lokalnie to istotny kierunek działań resortu klimatu i środowiska.

 

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska stale podejmujemy działania, aby odnawialne źródła energii miały przyjazne warunki do rozwoju w naszym kraju. Dzięki wprowadzanym regulacjom, dajemy możliwość rozwoju zarówno indywidualnym producentom, jak i dużym przedsiębiorcom– powiedział pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Jak zaznaczył wiceminister Ireneusz Zyska, rynek fotowoltaiki rozwija się najszybciej ze wszystkich sektorów OZE w Polsce, co wynika z zainteresowania obywateli produkcją energii we własnym zakresie oraz dostępnych programów wsparcia i przyjaznych regulacji prawnych, m.in. ulg podatkowych czy programu „Mój Prąd”.

W naszym kraju coraz większą rolę zaczyna odgrywać energetyka rozproszona. Znaczenie prosumentów na rynku energii stale rośnie, zwiększa się także ich udział w wytwarzaniu mocy energii elektrycznej. Daje to podstawy do stworzenia ram, zapewniających ich bardziej aktywną rolę w rynku energii– poinformował.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz