Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

„Fotowoltaika – sposób na niezależność energetyczną i tanią energię w budynkach” ‒ nowy poradnik PORT PC

„Fotowoltaika – sposób na niezależność energetyczną i tanią energię w budynkach” to kolejna publikacja z cyklu „Rozpakowujemy REPowerEU”, który został przygotowany przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) oraz Fundację Instytut Reform. W każdej części cyklu w przystępny i kompleksowy sposób zostały omówione wybrane zagadnienia z planu Komisji Europejskiej REPowerEU z czerwca 2022 r. ‒ szczególnie te, które będą mieć istotny wpływ na standard energetyczny naszych domów i mieszkań, na koszty ich utrzymania, jakość życia oraz bezpieczeństwo energetyczne. W tym kontekście niezwykle ważne jest wykorzystanie potencjału energetyki słonecznej. To nie tylko optymalny sposób na istotne zredukowanie zależności Unii Europejskiej od importu rosyjskich paliw, stabilizację i modernizację rynku energii, ale również na poprawę warunków życia wielu osób.

„Fotowoltaika – sposób na niezależność energetyczną i tanią energię w budynkach” ‒ nowy poradnik PORT PC
„Fotowoltaika – sposób na niezależność energetyczną i tanią energię w budynkach” ‒ nowy poradnik PORT PC

W najbliższych dniach rusza kolejna edycja programu NFOŚiGW „Mój Prąd”, która powinna zwiększyć tempo rozwoju prosumenckiej energetyki słonecznej w naszym kraju. Maksymalna kwota dofinanso-wania w „Mój Prąd” 5.0 ma sięgać aż 58 tys. zł. To znacznie więcej niż w poprzedniej edycji, znacznie szerszy jest również zakres wsparcia.

Konieczność przyspieszenia działań wspierających energetykę słoneczną jest mocno akcentowana w polityce unijnej. To najlepszy sposób na osiągnięcie bezpieczeństwa energetycznego, obniżenie cen energii czy zwiększenie konkurencyjności gospodarek krajów UE, a także na poprawę jakości powie-trza.

Kierunek ten potwierdzają zmiany w ostatnio uzgodnionych dyrektywach unijnych. Jedną z najważ-niejszych jest istotne podwyższenie wiążącego celu OZE na 2030 r. w zużyciu energii końcowej brutto w skali UE ‒ do 42,5% (dotychczas, zgodnie z dyrektywą REDII (Renewable Energy Directive) było to 32%). Porozumienie w tej sprawie instytucje unijne ogłosiły 30 marca 2023 r.

Dlatego postawienie na energetykę odnawialną, w dużej mierze realizowaną przez prosumentów powinno być uwzględnione jako filar transformacji w aktualizowanej Polityce Energetycznej Polski (PEP 2040) oraz Krajowym Planie ds. Energii i Klimatu (KPEiK 2021-2030), której rewizję Polska powinna przygotować w bieżącym roku.

Właśnie energetyce słonecznej poświęcony jest najnowszy poradnik PORT PC. Kompleksowo przed-stawia on regulacje unijne wspierające rozwój fotowoltaiki, wskazuje trendy w zakresie cen energii i kosztów instalacji, zawiera też analizę poziomu samowystarczalności energetycznej dla typowego no-wego domu jednorodzinnego z zestawem OZE.

Rozwój rynku fotowoltaiki musi mieć obecnie absolutny priorytet, zarówno na poziomie legislacji unijnych, jak i w krajowych strategiach.

Dlatego też w maju 2022 r. Komisja Europejska przyjęła „Strategię na rzecz energii słonecznej”, będącą częścią planu REPowerEU, zaznaczając, że jej celem jest osiągnięcie 320 GW mocy zainstalowanej energetyki słonecznej w 2025 r. oraz 600 GW w 2030 r. Strategia ta składa się z trzech komponentów, określających trzy główne obszary, w których będzie realizowana. Są to: „Inicjatywa na rzecz dachowych paneli”, „Słoneczne instalacje wielkoskalowe” oraz „Unijny sojusz przemysłowy na rzecz energii słonecznej”. Założenia tej strategii zostały przedstawione w poradniku. Można się spodziewać, że już niebawem znajdą one odzwierciedlenie w polskich regulacjach i polityce.

Istotnie wzrosły również ambicje w odniesieniu do udziału energii z OZE w zużyciu energii końcowej brutto w Unii Europejskiej. Instytucje unijne osiągnęły tu już wstępne porozumienie, zapowiadając, że w nowej dyrektywie RED III wiążący cel w tym zakresie na 2030 r. wyniesie 42,5% (zamiast dotychczasowych 32%). Wprowadzono też indykatywny cel OZE w budynkach wynoszący 49%. Warto jednak podkreślić, że to wyzwanie ma solidne podstawy technologiczne i rynkowe. Odnawialne źródła energii od wielu lat stanowią bowiem silny, światowy megatrend, a ich wpływ na politykę energetyczną rośnie coraz bardziej. Energia słoneczna, wiatrowa, geotermalna oraz wodna systematycznie zwiększają swoją rolę w miksie energetycznym na świecie, skutecznie rywalizując z energetyką opartą na spalaniu paliw kopalnych.

Jest to szczególnie widoczne w przypadku fotowoltaiki, która staje się coraz tańszym i bardziej opłacalnym sposobem wytwarzania energii elektrycznej, również w budynkach.

Istotne obniżenie kosztów produkcji modułów PV i ich cen rynkowych w ostatnich latach przyczyniło się do zwiększenia zainteresowania energią słoneczną, przyspieszając transformację energetyczną oraz ułatwiając walkę ze zmianami klimatu. Można się spodziewać, że postępujący – dziś już bardzo szybko ‒ rozwój tej technologii oraz jej upowszechnianie będą sprzyjać dalszemu obniżaniu cen, co niewątpliwie jest dobrą wiadomością dla inwestorów. Podobnie jak wskazywane w regulacjach unijnych znaczące uproszczenie procedur i skrócenie terminów wydawania pozwoleń dla inwestycji w energetykę słoneczną. To wszystko będzie coraz bardziej napędzać rynek. Warto przy tym uwzględnić także wpływ krajowych programów wsparcia – np. wspomnianego na wstępie programu „Mój Prąd” 5.0 ‒ które wielu osobom ułatwiają podjęcie decyzji o inwestycji. Najnowsza edycja tego programu, zgodnie z zapowiedziami, zapewni dofinansowanie do kompleksowej inwestycji ‒ obejmującej instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła, magazyn energii, kolektory słoneczne i system zarzadzania energią ‒ w kwocie sięgającej aż 58 tys. zł.

Kompleksowość wyposażenia budynku w instalację OZE pozwala na optymalne wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych. Gwarantuje przy tym uzyskanie wysokiego poziomu samowystarczalności energetycznej.

Potwierdza to analiza poziomu samowystarczalności energetycznej budynku jednorodzinnego z zestawem OZE, czyli fotowoltaiką, pompą ciepła i magazynem energii elektrycznej, przeprowadzona przez PORT PC m.in. na potrzeby poradnika „Fotowoltaika – sposób na niezależność energetyczną i tanią energię w budynkach”. Uzupełniają ją dodatkowe zalecenia i wnioski na przyszłość.

W trakcie XI Kongresu PORT PC, który odbędzie się 21 czerwca 2023 r. w Krakowie, zostanie przedstawiona prezentacja kompleksowej analizy samowystarczalności energetycznej w odniesieniu do różnych standardów energetycznych domów jednorodzinnych, wykorzystujących wspomniane wyżej technologie odnawialnych źródeł energii.

Szczegóły dotyczące wydarzenia oraz program dostępne są na stronie: kongres portpc

Link do poradnika: portpc.pl

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz