Reklama
cleanpowerforall

Chłodzenie podłogowe – na co zwrócić uwagę przy montażu podłogi?

Płaszczyznowe systemy instalacji wodnego ogrzewania podłogowego można wykorzystać do chłodzenia pomieszczeń w czasie letnich upałów. Warto wziąć pod uwagę, iż połączenie systemów ogrzewania podłogowego z chłodzącym, powinno być ustalone już na etapie projektowania budynku.

Chłodzenie podłogowe - na co zwrócić uwagę przy montażu podłogi?
Chłodzenie podłogowe - na co zwrócić uwagę przy montażu podłogi? [Źródło: barlinek.com.pl]

System chłodzenia podłogowego to system, w którym konstrukcja podłogi odbiera ciepło z pomieszczenia, tym samym obniżając jego temperaturę. Czynnikiem odbierającym ciepło jest zimna woda doprowadzona do rurek zatopionych w wylewce. Rozwiązanie to daje możliwość uzyskania komfortowej temperatury w pomieszczeniu, bez stosowania tradycyjnej klimatyzacji.

W pomieszczeniach o bardzo dużym nasłonecznieniu, system podłogi chłodzącej bardzo dobrze spełni swoją funkcję, na bieżąco odbierając ciepło z powietrza za pośrednictwem schładzanej podłogi. Jest to zgodne z zasadą termodynamiczną przepływu strumienia cieplnego od ośrodka cieplejszego do zimniejszego.

Porady dla montażystów i użytkowników podłogi drewnianej

  1. Bardzo ważne, żeby chłodzenie podłogowe wyposażone było w odpowiednie systemy sterowania, które zabezpieczają skraplanie się pary wodnej na powierzchni podłogi. Aby temu zapobiec, temperatura zimnej wody w rurkach nie powinna spaść poniżej określonej wartości. W każdym pomieszczeniu z systemem chłodzenia podłogowego powinien być zainstalowany czujnik przeliczający zależność wilgotności względnej powietrza od temperatury na powierzchni deski i odcinający dopływ zimnej wody przed osiągnięciem tzw. punktu rosy, czyli skraplaniu się pary wodnej na powierzchni desek. Brak takiego zabezpieczenia może spowodować przenikanie wykroplonej wody z powietrza na podłodze, powodując niekontrolowane nawilżanie drewna skutkujące uszkodzeniem drewnianej podłogi jak np. odkształcenie, przebarwienia, powstanie szczelin pomiędzy deskami.
  2. Termostaty w pomieszczeniach nie powinny być ustawione na temperaturę niższą niż 23°C. Dodatkowo różnica temperatury na termostacie, a temperatura w pomieszczeniu nie powinna być większa niż 5°C. Przykład: temperatura w pomieszczeniu 30°C, temperatura ustawiona na termostacie min. 25°C.
  3. System chłodzenia podłogowego powinien być zabezpieczony przed spadkiem temperatury wody w instalacji poniżej 18°C.
  4. Maksymalny opór cieplny zainstalowanej podłogi nie może być większy niż R≤0,15m2K/W. Jeżeli drewniana deska warstwowa montowana jest w systemie pływającym, opór cieplny materiału podkładowego nie powinien być większy niż 0,05m2K/W. W celu uzyskania wartości minimalnego oporu cieplnego, zaleca się klejowy system montażu podłogi.
  5. Na 24 godziny przed montażem podłogi należy wyłączyć chłodzenie podłogowe. Po dokonanym montażu podłogi można je uruchomić ponownie po 24 godzinach.
  6. Wilgotność wylewki cementowej powinna wynosić maksymalnie do 1,8% a anhydrytowej do 0,3%. Pomiary należy wykonać metodą karbidową tzw. CM.
  7. Pozostałe parametry montażu i użytkowania są zgodne z instrukcją montażu i warunkami użytkowania drewnianych podłóg warstwowych ⇒ barlinek.com
  8. Decyzja o możliwości zastosowania chłodzenia podłogowego wymaga sporządzenia bilansu cieplnego, który powinien powstać na etapie projektowania. Pominięcie tego etapu może prowadzić do wadliwego doboru urządzeń oraz niewystarczającego działania całego systemu chłodzącego.

Źródło: barlinek.com

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz