Reklama
https://homecomfort.com.pl/

Zmiany w programie „Mój Prąd” – jest wsparcie z Funduszy Europejskich

W dniu 27 maja 2022 roki w Ministerstwie Klimatu i Środowiska podpisano umowę o dofinansowanie dla projektu grantowego „Program priorytetowy „Mój Prąd” na lata 2021-2023 – REACT EU”. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie dla obywateli zainteresowanych produkcją energii ze słońca na własne potrzeby. Kwota przeznaczona na ten cel ze środków unijnych to ponad 870 mln zł.

Zmiany w programie „Mój Prąd” jest wsparcie z Funduszy Europejskich [źródło: www.gov.pl]
Zmiany w programie „Mój Prąd” jest wsparcie z Funduszy Europejskich [źródło: www.gov.pl]

Dzięki pozyskanym środkom z instrumentu REACT EU zapewnione zostało finansowanie 3. i 4. edycji programu „Mój Prąd”- podkreślił wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.

 

Jesteśmy w Polsce świadkami dynamicznego rozwoju energetyki prosumenckiej. Zależy nam na utrzymaniu tego trendu, dlatego przygotowaliśmy nowe rozwiązania, które weszły w życie 1 kwietnia. Dotychczasowy system opustów został zastąpiony innowacyjnymi rozwiązaniami dla nowych prosumentów (net-billing), dzięki którym otrzymali oni m.in. możliwość sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej po cenie rynkowej. Rozwiązania te są spójne z wymogami stawianymi przez prawo UE – zauważył wiceminister Guibourgé-Czetwertyński.

 

System prosumencki poszerzono o kolejny podmioty – prosumenta zbiorowego, natomiast od lipca 2024 r. o prosumenta wirtualnego. Umożliwi to rozwój prosumentów w miastach.

 

Kontynuacja programu „Mój Prąd” wpisuje się w kierunek wspierania przez Ministra Klimatu i Środowiska rozwoju prosumentów w Polsce. Cieszymy się, że w tym celu pozyskaliśmy środki z funduszy unijnych. Przemyślany i zrównoważony rozwój energetyki prosumenckiej jest elementem budowania niezależności energetycznej naszego kraju, a bazowanie na lokalnych dostępnych surowcach w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej nabiera szczególnego znaczenia – dodał.

 

Środki REACT-EU, przyznane Polsce jako odpowiedź na kryzys gospodarczy wywołany pandemią zgodnie z planem mają wspierać rozwój prosumenckiej, odnawialnej energetyki.

 

Wpisuje się to w ideę Europejskiego Zielonego Ładu oraz przyczyni się do realizacji planu REPowerEU, zakładającego odejście od importu paliw kopalnych z Rosji – powiedział.

 

Beneficjentem projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Udziela on grantów osobom fizycznym na instalacje fotowoltaiczne, produkujące energię elektryczną na potrzeby własne domów jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (magazyn energii elektrycznej, magazyn ciepła, system zarządzania energią). Zainteresowane osoby nadal mają możliwość aplikowania o granty w ramach 4. edycji programu.

Unijny instrument finansowy REACT-UE to dodatkowe środki dla programów polityki spójności na przeciwdziałanie skutkom kryzysu wywołanego pandemią Covid-19 oraz przygotowanie się do ekologicznej odbudowy gospodarki.

 

W tę ideę bardzo dobrze wpisuje się wdrażany przez NFOŚiGW program priorytetowy „Mój Prąd” – unikatowy w tej skali projekt, którego istotą jest rozwój w Polsce energetyki prosumenckiej. Właśnie poprzez wypłacanie osobom fizycznym dotacji na domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne, a w bieżącej, czwartej edycji programu także na magazyny energii elektrycznej i ciepła oraz systemy zarządzania energią, działamy proekologicznie i perspektywicznie. Bowiem pieniądze z funduszu REACT-UE, zgodnie z założeniem Komisji Europejskiej, zostają przeznaczone na ochronę klimatu i środowiska, poprawę jakości powietrza oraz – co ma ogromne znaczenie w bieżącym kontekście – na energetyczne uniezależnianie się prosumentów. Ograniczenie emisji do atmosfery gazów cieplarnianych i szkodliwych substancji za pomocą upowszechniania w Polsce fotowoltaiki to działanie wprost na rzecz lepszego stanu zdrowia mieszkańców naszego kraju i poprawy jakości ich życia, ale również zmniejszanie bieżących wydatków na energię elektryczną w gospodarstwach domowych – podsumował wiceszef NFOŚiGW.

źródło: www.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz