Reklama
https://h2poland.com.pl/

Wsparcie finansowe dla podwyższenia efektywności energetycznej w zakresie przemysłowym

Projekt budowy systemu ORC wykorzystującego ciepło odpadowe z pieca szklarskiego do produkcji energii elektrycznej spółki Stoelzle Częstochowa uzyskał dofinansowanie w formie dotacji blisko 7,4 mln zł. Przedsięwzięcie pozwoli na produkcję rokrocznie ponad 3 tys. MWh.

Wsparcie finansowe dla podwyższenia efektywności energetycznej w zakresie przemysłowym
Wsparcie finansowe dla podwyższenia efektywności energetycznej w zakresie przemysłowym [źródło: www.gov.pl]

Umowa o dofinansowanie inwestycji z programu Energia Plus została podpisana w lutym br. a środki uzyskane z NFOŚiGW będą przeznaczone na budowę systemu odzysku ciepła ze spalin z wanny szklarskiej i produkcji energii elektrycznej. Instalacja ORC, będąca przedmiotem projektu, to typowa instalacja wykorzystująca Cykl Rankine’a, w której czynnikiem roboczym w układzie będzie olej lub gaz techniczny o niższej od wody temperaturze parowania.

Reklama
oknonet.pl

Projektowany system prądotwórczy, który powstanie w Częstochowie, zostanie wpięty do zakładowej sieci elektroenergetycznej, a wyprodukowana energia zostanie spożytkowana na potrzeby własne przedsiębiorstwa, które zajmuje się produkcją szkła opakowaniowego opartego na białym szkle sodowo-wapniowym. Moc znamionowa generatora wyniesie 0,950 MWe.

Podstawą układu, umożliwiającego wykorzystanie ciepła odpadowego do produkcji energii elektrycznej będzie wymiennik ciepła, przekazujący ciepło pomiędzy gorącymi gazami spalinowymi a cieczą roboczą – olejem niskowrzącym. Niezbędnym elementem systemu będzie również pętla olejowa, składająca się z: pompy cyrkulacyjnej i zbiornika bezpieczeństwa, zbiornika wzbiorczego, połączenia z ORC by-pasem i awaryjnego systemu chłodzenia spalin. System uzupełniać będą kanały i przyłącza wymiennika, kolektory i klapy gazów spalinowych oraz wentylator wyciągowy spalin.

Inwestycja, która zostanie zrealizowana do końca marca 2024 r. pozwoli na redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 2 106,50 ton/rok. Jej koszt całkowity to 23,3 mln zł.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz