.
Reklama
heiztechnik banner 311023
.

W ramach programu Energia Plus w Krzeszowicach powstanie mini-elektrownia słoneczna

Projekt krzeszowickich Wodociągów i Kanalizacji otrzyma blisko 1,5 mln zł preferencyjnej pożyczki z NFOŚiGW w ramach programu Energia Plus. Planowany termin oddania do użytku inwestycji „Budowa elektrowni słonecznych i modernizacja pompowni w WiK Krzeszowice Sp. z o.o.” to styczeń 2023 r. Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowanie na energię elektryczną z sieci oraz emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

W ramach programu Energia Plus w Krzeszowicach powstanie mini-elektrownia słoneczna [źródło: www.gov.pl]
W ramach programu Energia Plus w Krzeszowicach powstanie mini-elektrownia słoneczna [źródło: www.gov.pl]

Przedsiębiorstwo Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o., w którym 100% udziałów ma Gmina Krzeszowice, jest odpowiedzialne za zapewnienie dostaw odpowiedniej jakości wody oraz utrzymanie systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Dofinansowany projekt składa się z trzech zadań. Dwa z nich to budowa elektrowni słonecznych na terenie krzeszowickiej Centralnej Oczyszczalni Ścieków o łącznej mocy 99,96 kWp i na terenie Pompowni Wody w Czatkowicach o łącznej mocy 43,86 kWp. Trzecie zadanie polega na modernizacji czatkowickiej pompowni wody. Zmodernizowany zostanie przede wszystkim istniejący układ technologiczno-pompowy. Nastąpi wymiana istniejących układów pomp z silnikami stało-obrotowymi o mocy 45 kW (likwidacja 2 stanowisk pompowych) na nowe układy hydroforowe napędzane silnikami z regulacją zmienno-obrotową o znacznie niższej mocy — informuje NFOŚiGW.

Reklama
oknonet.pl

Celem projektu jest zastąpienie części wysokoemisyjnej energii elektrycznej pobieranej z sieci dystrybucyjnej, energią bezemisyjną, wytwarzaną we własnych źródłach fotowoltaicznych oraz obniżenie zapotrzebowania na prąd w Pompowni Wody, które obecnie wynosi 300 tys. kWh rocznie. Poprzez moc uzyskaną z OZE zostanie obniżone zapotrzebowanie na energię elektryczną z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz zmniejszona emisja CO2 o 162 tony/ rok. Energia produkowana w nowych mini — elektrowniach słonecznych będzie prawie w całości wykorzystywana na miejscu, przez co oszczędność energii elektrycznej (końcowej) wyniesie 212 MWh/ rok.

źródło: www.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz