.
Reklama
heiztechnik banner 311023
.

Trwają konsultacje publiczne i międzyresortowe w sprawie projektów rozporządzeń do ustawy o dodatku osłonowym

Minister Klimatu i Środowiska w dniu 22 grudnia 2021 r. przekazał do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych dwa projekty rozporządzeń, które zapewnią wykonanie przepisów ustawy o dodatku osłonowym.

Trwają konsultacje publiczne i międzyresortowe w sprawie projektów rozporządzeń do ustawy o dodatku osłonowym [źródło: www.gov.pl]
Trwają konsultacje publiczne i międzyresortowe w sprawie projektów rozporządzeń do ustawy o dodatku osłonowym [źródło: www.gov.pl]

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku osłonowego — Ustawa z 9 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym ma za zadanie zrekompensować ostatni wzrost kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz cen podstawowych produktów spożywczych dla mniej zamożnych rodzin.

Reklama
oknonet.pl

Z początkiem roku 2022 będzie można ubiegać się o dodatek osłonowy, w gminie właściwej według miejsca zamieszkania, poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku.

Dla zapewnienia przejrzystości i komunikatywności zaproponowano wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Ma zostać przygotowany jednakowy wzór wniosku dla wszystkich gmin w Polsce, dzięki czemu samorządy zostaną odciążone z konieczności podejmowania indywidualnych uchwał przez rady gmin w tej sprawie. Jednocześnie działanie to przyspieszy proces uruchomienia systemu wypłat dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy stanowi nowe, bezprecedensowe narzędzie, w związku z tym ustawa przewiduje rozpowszechnienie informacji o prawie do ubiegania się o przygotowane przez rząd wsparcie.

W tym celu na sprzedawców energii elektrycznej i gazu ziemnego nałożony zostanie obowiązek informacyjny dotyczący prawa odbiorcy w gospodarstwie domowym o ubieganie się o wsparcie. Pozwoli to na zapewnienie obywatelom dostępu do informacji o dostępności dodatku, warunkach ubiegania się, obowiązujących kwot oraz zasadach jego przyznawania.

W terminie do 28 grudnia 2021 r. można zgłaszać uwagi do ww. projektów rozporządzeń, także w formie elektronicznej (edytowalnej) na adresy: [email protected] oraz [email protected]

Projekty dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

źródło: www.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz