Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Strategia less waste w akustyce budynków

Ecophon od lat promuje dobre praktyki w akustyce wnętrz budynków. Od kilku dni firma wspiera wiedzą i doświadczeniem stowarzyszenie PLGBC, które realizuje wytyczne Komisji Europejskiej w obszarze zrównoważonego budownictwa.

Zielone biura - nowy standard UE
Zielone biura - nowy standard UE [Źródło: ecophon.com]

Na poziomie unijnym grupa Saint-Gobain dołączyła także do zespołu eksperckiego, który opracowuje otwarty system certyfikacji LEVEL(s) w zakresie tworzenia projektów przyjaznych dla środowiska.

Less waste, czyli mniej odpadów

W PLGBC* Ecophon zaangażował się w prace grupy roboczej Less Waste Office, czyli Zdrowe Zielone Biura. Grupa realizuje zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie tzw. gospodarki obiegu zamkniętego. Celem jest wypracowanie wytycznych dla tworzenia projektów zielonych biur w Polsce, z uwzględnieniem śladu środowiskowego, recyklingu oraz ponownego wykorzystania materiałów.

PLGBC jest dla nas świetną platformą do rozmów o tym, co jest ważne w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jako Ecophon od kilkunastu lat konsekwentnie unowocześniamy technologię produkcji, tak by ograniczyć wpływ naszych produktów na środowisko w całym cyklu ich życia. Potwierdzeniem tych działań są deklaracje środowiskowe (EPD) dla wszystkich sufitów akustycznych i paneli ściennych, a także niski ślad węglowy naszych produktów. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami jest potrzebne, by cała branża mogła robić postępy i by budynki w mniejszym stopniu obciążały środowisko –  mówi Magda Szubert, Concept Development Manager w Ecophon.

Będzie nowa certyfikacja LEVEL(s)

Grupa Saint-Gobain, z aktywnym udziałem ekspertów Ecophon, od samego początku współpracuje z Komisją Europejską przy tworzeniu nowego, wspólnego dla UE, systemu oceny budynków pod względem ich wpływu na środowisko i zdrowie – Level(s).

W ramach systemu dobrowolnej sprawozdawczości Level(s)** Komisja tworzy zasady oceniania projektów budowlanych oraz sporządzania sprawozdań. Level(s) oferuje zestaw prostych wskaźników do pomiaru charakterystyki środowiskowej budynków przez cały cykl ich życia. Wskaźniki pomagają oceniać zarówno biura, jak i budynki mieszkalne.

Nasza nowa siedziba w Paryżu też została poddana ocenie zgodnej z tym systemem. Wierzymy, że Level(s) pomoże projektantom tworzyć wspaniałe obiekty, które oprócz doskonałej architektury, będą też pozwalały osiągnąć cel – neutralność klimatyczną do roku 2050 – mówi Henryk Kwapisz, Dyrektor Relacji Instytucjonalnych Saint-Gobain w Polsce.

Obecnie zadaniem grupy roboczej Level(s) jest opracowanie systemu certyfikacji, który ułatwi tworzenie projektów przyjaznych dla środowiska i przyszłych pokoleń.

Eko, czyli jak?

W obszarze akustyki i materiałów wykończeniowych rozwiązania less waste wyróżnia kilka cech: produkowane są z odzysku, mają niski ślad węglowy, sprzyjają zdrowiu użytkownika oraz są trwałe i elastyczne. W ramach ekologicznej akustyki wnętrz przykładem mogą być pionowe pochłaniacze dźwięku Ecophon Solo Baffle lub wyspy akustyczne Ecophon Solo Rectangle, które często są przenoszone przez firmy do ich kolejnych lokalizacji.

* Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje misję radykalnej poprawy projektowania, budowania i użytkowania budynków w Polsce tak, aby zrównoważone budownictwo stało się normą. Stanowi część globalnej społeczności ponad 70 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council.

**Level(s) ma na celu zwiększenie zasobooszczędności w sektorze budowlanym i włączenie budynków do gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli systemu gospodarczego opartego na odzysku, w którym zużycie zasobów i energii ogranicza się̨ do minimum. Level(s) wiąże efektywność́ środowiskową̨ danego budynku z priorytetami UE w zakresie zasobów. Komisja Europejska opracowała program Level(s) w ścisłej współpracy z kluczowymi podmiotami, takimi jak Saint Gobain (spółka matka Ecophon), Skanska i Sustainable Building Alliance.

***

Saint-Gobain Ecophon AB opracowuje, produkuje i sprzedaje produkty oraz systemy akustyczne, które przyczyniają się do tworzenia dobrego środowiska pracy, nauki i rekonwalescencji, poprawiając dobre samopoczucie i wydajność ludzi. Nasze przekonanie, że „Dźwięk wpływa na ludzi” (hasło Ecophon) jest podstawą wszelkich naszych działań. Ecophon posiada oddziały i przedstawicielstwa w blisko 50 krajach na całym świecie, zatrudniając około 780 pracowników. Główna siedziba firmy znajduje się w Hyllinge w Szwecji. Ecophon jest częścią globalnej grupy Saint-Gobain.

Źródło: ecophon.com

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz