Reklama
https://homecomfort.com.pl/

Rynek Instalacji Fotowoltaicznych w Polsce w I połowie 2020 r.

Nowy raport Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej SBF POLSKA PV zawiera opis sytuacji na rynku fotowoltaiki: liczbę mikroinstalacji PV oraz wartość tego rynku, podaje moc mikroelektrowni fotowoltaicznych w Polsce, a także skupia się na wielkości sprzedaży poszczególnych technologii modułów oraz falowników.

Raport SBF Polska PV o rynku instalacji fotowoltaicznych w Polsce w I półroczu 2020 roku
Raport SBF Polska PV o rynku instalacji fotowoltaicznych w Polsce w I półroczu 2020 roku [Źródło: polskapv.pl]

W roku 2020 w dalszym ciągu obserwujemy wzrosty w obszarze branży fotowoltaiki. Polski rynek PV to w zdecydowanej części segment mikroinstalacji – w pierwszym półroczu 2020 r. liczba nowych mikroinstalacji PV wyniosła 112 420 o łącznej mocy 774,1 MW. Moc mikroinstalacji zainstalowanych w I półroczu 2020 jest niemal 13% większa niż moc mikroinstalacji przyłączonych w całym 2019 r.

Raport został wykonany przez SBF POLSKA PV, na podstawie danych uzyskanych z operatorów sieci dystrybucyjnych oraz w oparciu o dane dystrybutorów urządzeń fotowoltaicznych. Przedstawione opracowanie zawiera również prognozy związane z rozwojem rynku PV w Polsce do końca 2020 roku.

W opracowaniu SBF POLSKA PV możemy znaleźć dane i prognozy dotyczące mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach PV oraz w małych, średnich i dużych systemach na przestrzeni ostatnich lat. SBF zwróciło również uwagę na liczby mikroinstalacji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym z uwzględnieniem podziału ze względu na Operatorów Sieci Dystrybucyjnych.

W prezentowanym raporcie znajduje się również zestawienie obrazujące wzrost potencjału rocznej produkcji energii z mikroinstalacji na przestrzeni ostatnich lat oraz udział mikroinstalacji fotowoltaicznych w krajowym zużyciu energii w porównaniu do poprzednich lat. SBF POLSKA PV oszacowało wartość rynku mikroinstalacji oraz wartości rynku małych, średnich i dużych instalacji fotowoltaicznych. Ostatnie dwa rozdziały przedstawiają dane dotyczące sprzedaży poszczególnych technologii związanych z branżą PV. Dotyczą one technologii modułów fotowoltaicznych oraz sprzedaży falowników w Polsce w I półroczu 2020 roku.

» Raport dostępny jest do pobrania tutaj

Źródło: polskapv.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz