.
Reklama
https://h2poland.com.pl/
.

Prospekt emisyjny Photon Energy zatwierdzony

Prospekt został wyemitowany w związku z przeniesieniem notowań na rynki regulowane w Warszawie i Pradze. Zmianom rynków notowań, spodziewanym w pierwszych dniach stycznia 2021 r., nie będzie towarzyszyć emisja akcji. Proces ukierunkowany jest na poprawę płynności akcji oraz dywersyfikację bazy inwestorów. Zmiany w ładzie korporacyjnym wpłyną ponadto na wzrost zaufania akcjonariuszy do spółki

Photon Energy Group pozyskał 35 mln zł na dalszy rozwój
Photon Energy Group pozyskał 35 mln zł na dalszy rozwój [Źródło: photonenergy.com]

Zatwierdzenie 14 grudnia prospektu emisyjnego przez holenderski urząd regulujący rynek finansowy (AFM) pozwoli spółce przenieść notowania jej akcji z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz zmienić rynek notowań na praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych z Free Market na Standard Market. W związku z przeniesieniem notowań spółka powołała radę nadzorczą oraz komitet audytu, co wpisuje się w najlepsze praktyki spółek giełdowych, których akcje notowane są na rynkach regulowanych.

Reklama
oknonet.pl

 

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez AFM, a w bliskiej perspektywie debiut na rynkach głównych giełd warszawskiej i praskiej to kluczowy kamień milowy na drodze naszego rozwoju. Zbiega się on w czasie z wejściem spółki na polski rynek fotowoltaiczny. Przejście na rynki główne da możliwość szerszego inwestowania w nasze akcje inwestorom instytucjonalnym. Będziemy też bardziej zauważalni dla inwestorów detalicznych. W efekcie oczekujemy poprawy płynności. Aktywna i regularna komunikacja z rynkiem kapitałowym pozostaje dla nas priorytetem. Oczekujemy ponadto, że ostatnie zmiany w naszym ładzie korporacyjnym wpłyną na wzrost zaufania akcjonariuszy do firmy – komentuje Georg Hotar, CEO Photon Energy.

W grudniu bieżącego roku Photon Energy powołał radę nadzorczą na czteroletnią kadencję. W ramach rady nadzorczej został również utworzony komitet audytu. Działanie to wpisuje się w najlepsze praktyki spółek giełdowych, których akcje notowane są na rynkach regulowanych.

Spółka niezwłocznie zamierza ubiegać się o dopuszczenie akcji do obrotu na ww. rynków regulowanych i spodziewa się pierwszego notowania swoich walorów na początku stycznia 2021 r. Zmianom rynków notowań nie będzie towarzyszyć emisja akcji. Wszystkie walory będą notowane pod obecnym symbolem giełdowym „PEN” i kodem ISIN: NL0010391108.

Polska jest dla nas rynkiem strategicznym ze względu na ponadprzeciętną perspektywę wzrostu, jedną z największych w skali całej Europy. Fotowoltaika konsekwentnie zyskuje na znaczeniu, jednak udział OZE w całym miksie energetycznym wciąż pozostaje relatywnie niewielki. Dzięki przeniesieniu naszych notowań na rynek główny będziemy mieć większy dostęp do kapitału, a inwestorzy kupujący nasze akcje włączą się w proces zielonej transformacji. Mając 12-letnie doświadczenie w branży cieszymy się, że jesteśmy jej częścią, widząc jednocześnie perspektywę do kontynuacji wzrostu – podsumowuje Hotar.

Źródło: photonenergy.com

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz