Reklama
bosch-homecomfort

Photon Energy zamyka III kwartał wzrostem EBITDA oraz EBIT

W III kwartale 2020 r. Photon Energy osiągnął wzrost przychodów z produkcji energii w ramach portfela elektrowni własnych o 19,0 proc. rok do roku, do 5,896 mln EUR . W efekcie zysk EBITDA wzrósł o 22,0 proc. rok do roku, do 3,766 mln EUR, a zysku EBIT o 48,1 proc. rok do roku, do 1,087 mln EUR

Photon Energy Group pozyskał 35 mln zł na dalszy rozwój
Photon Energy Group pozyskał 35 mln zł na dalszy rozwój [Źródło: photonenergy.com]

W III kwartale 2020 r. Photon Energy wypracował 8,965 mln EUR przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek rok do roku o 12,7 proc. W raportowanym okresie przychody z produkcji energii w ramach portfela elektrowni własnych wzrosły jednak rok do roku o 19,0 proc., do 5,896 mln EUR, co zrekompensowało spadek hurtowej sprzedaży technologii oraz wzrost kosztów operacyjnych. W efekcie zysk EBITDA zwiększył się rok do roku o 22,0 proc., do 3,766 mln EUR, a zysk EBIT o 48,1 proc. rok do roku, do 1,087 mln EUR.

 

Po zbudowaniu solidnej bazy w pierwszej połowie bieżącego roku, w trzecim kwartale osiągnęliśmy jeszcze lepsze wyniki finansowe, czyniąc znaczący postęp we wszystkich liniach biznesowych, potwierdzające solidne fundamenty naszej firmy, mimo wymagającego otoczenia rynkowego w związku z pandemią COVID-19 – powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy.

W Photon Energy III kwartał 2020 r. obfitował w istotne biznesowo wydarzenia, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach finansowych grupy. W analizowanym okresie rozpoczęła się budowa dwóch dużych elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 14,6 MWp w Leeton, w Nowej Południowej Walii (Australia). Firma ponadto oficjalnie weszła na rynek fotowoltaiczny w Polsce, będący najszybciej rozwijającym się i największym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W ramach spółki zależnej Photon Water, zajmującej się opracowywaniem i dystrybucją systemów uzdatniania wody, grupa rozpoczęła z australijskim Ministerstwem Obrony projekt próbny dotyczący oczyszczania wód gruntowych z PFAS.

W raportowym okresie Photon Energy złożył prospekt emisyjny do holenderskiego urzędu regulującego rynek finansowy (AFM) w związku z zamiarem przeniesienia notowań akcji z NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zamierza także wejść na główny parkiet giełdowy w Czechach, tj. Praską Giełdę Papierów Wartościowych, zmieniając rynek obrotu z Free Market. Równolegle akcje Photon Energy zostały dopuszczone do obrotu w segmencie Freiverkehr Giełdy Papierów Wartościowych w Monachium (Börse München). Działania te są ukierunkowane na rozszerzenie bazy inwestorów Photon Energy.

W III kwartale bieżącego roku Photon Energy, jako niezależny wytwórca energii, w ramach systematycznie rosnącego portfela elektrowni odnotował bardzo dobre wyniki w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, które wzrosło rok do roku o 63,0 proc., do 25,3 GWh.

Po okresie sprawozdawczym spółka przekroczyła próg 100 MWp w ramach portfela usług EPC, (projektowanie instalacji, dostawa i montaż urządzeń), uruchamiając pierwsze osiem z dziesięciu elektrowni o łącznej mocy 11,3 MWp w miejscowości Püspökladány na Węgrzech. W najbliższym czasie ma nastąpić uruchomienie pozostałych dwóch elektrowni o łącznej mocy 2,8 MWp.

Znaczący wzrost produkcji energii elektrycznej oraz rozszerzenie portfela elektrowni własnych na Węgrzech – o 34,8 MWp w ciągu ostatnich 12 miesięcy – przełożyły się na wzrost przychodów ze sprzedaży o 12,7 proc. rok do roku, do 8,965 mln EUR.

Dzięki solidnym wzrostom w ramach portfela własnych elektrowni, które zrekompensowały spadek hurtowej sprzedaży technologii oraz wzrost kosztów operacyjnych, spółka odnotowała znaczący wzrost zysku EBITDA – o 22,0 proc. rok do roku, do 3,766 mln EUR. Pomimo, że zysk EBIT wzrósł w III kwartale do rekordowego poziomu 1,087 mln EUR, tj. o 48,1 proc. rok do roku, to koszty związane z ekspansją na rynku węgierskim i dodatkową emisją obligacji denominowanych w EUR przyniosły stratę przed opodatkowaniem w wysokości -0,619 mln EUR na koniec okresu.

Niezrealizowane ujemne różnice kursowe związane z dużą zmiennością rynkową forinta węgierskiego (HUF) i korony czeskiej (CZK) oraz dodatnia różnica wynikająca z przeszacowania wartości portfela aktywów zgodnie z MSR 16 wpłynęły na osiągniecie całkowitego dochodu grupy w kwocie 4,304 mln EUR wobec 3,189 mln EUR rok wcześniej.

Źródło: photonenergy.com

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz