Reklama
konferencjaeuropower.pl

Photon Energy podłączył do sieci elektrownie fotowoltaiczne na Węgrzech

Dwie uruchamiane elektrownie fotowoltaiczne mają łączną moc 2,8 MWp i znajdują się w miejscowości Püspökladány na Węgrzech.

Photon Energy Group pozyskał 35 mln zł na dalszy rozwój
Photon Energy Group pozyskał 35 mln zł na dalszy rozwój [Źródło: photonenergy.com]

Węgierska spółka zależna Photon Energy – Photon Energy Solutions – ukończyła budowę i podłączyła do sieci dwie elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 2,8 MWp na Węgrzech, w mieście Püspökladány.

W tej samej lokalizacji spółka jest obecnie na zaawansowanym etapie budowy kolejnych ośmiu elektrowni PV o łącznej mocy 11,3 MWp. Aktywa te zwiększą łączną, zainstalowaną moc elektrowni fotowoltaicznych na Węgrzech do 37,8 MWp. Moc całego portfolio elektrowni własnych grupy urośnie z kolei do 63,4 MWp.

Przyłączenie do sieci kolejnych sześciu elektrowni solarnych ma nastąpić pod koniec października 2020 r., a dwie kolejne mają zostać oddane do użytku pod koniec listopada 2020 r.

Dwie nowe elektrownie zajmują powierzchnię 4,3 ha i są podłączone do sieci E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Oczekuje się, że łącznie będą wytwarzać około 4,1 GWh energii elektrycznej rocznie.

Jesteśmy bardzo dumni, że możemy uruchomić pierwsze dwie z dziesięciu elektrowni w miejscowości Püspökladány na Węgrzech. Wraz z naszym pierwszym projektem dla partnera komercyjnego na rynku australijskim o mocy 14 MWp, który ma zostać przyłączony do sieci do końca roku 2020 r., wspomniane dwa nowe i osiem kolejnych, które nie zostały jeszcze oddane do użytku, poszerzą nasze węgierskie i globalne portfolio PV odpowiednio do 49,1 MWp i 88,6 MWp, do końca 2020 r. – powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy.

Grupa będzie obsługiwać nowe elektrownie za pośrednictwem dwóch spółek projektowych, będących w całości jej własnością, z których każda posiada licencję METÁR. Licencje te uprawniają każdą elektrownię do taryfy gwarantowanej (w postaci sprzedaży energii elektrycznej na rynku spot plus kontraktu na różnicę) w wysokości 33 360 HUF za MWh (ok. 93 EUR za MWh). Obie elektrownie mają prawo do maksymalnej zatwierdzonej i wspieranej produkcji wynoszącej około 38 400 MWh na koncesję w okresie 17 lat i 11 miesięcy. Oczekuje się, że łączne roczne przychody obu elektrowni wyniosą 380 tys. EUR.

Zgodnie z MSR 16, w związku z oddaniem elektrowni do użytkowania, nastąpi przeszacowanie wartości portfela aktywów grupy o około 0,9 mln EUR. Zostanie to ujęte jako pozostałe całkowite dochody grupy w skonsolidowanym rachunku zysków i strat za IV kwartał 2020 r.

Źródło: photonenergy.com

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz