Reklama
https://homecomfort.com.pl/

Ogrzewanie domu – co nam daje kondensacja?

Wprowadzenie do sprzedaży kotłów, które oparte są na zjawisku kondensacji, stało się istotnym krokiem do obniżenia kosztów ogrzewania domu.

Ogrzewanie domu - co nam daje kondensacja?
Ogrzewanie domu - co nam daje kondensacja? [Źródło: dedietrich.pl]

Jest to również rozwiązanie ekologiczne i ekonomiczne zarazem – obniża emisję substancji szkodliwych do atmosfery, przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów inwestycyjnych.

Na czym polega zjawisko kondensacji?

Energia chemiczna, zawarta w dostarczonym do spalania gazie, jest identyczna zarówno dla kotłów kondensacyjnych, jak i atmosferycznych, jednak to kotły kondensacyjne wykorzystują dodatkowe ciepło, odbierając je ze spalin.

Ciepło to zawiera się w parze wodnej, będącej produktem spalania gazu, a powstającej w wyniku reakcji chemicznej łączenia wodoru (jako składnika gazu) z tlenem, który w blisko 21% występuje w powietrzu.

Po spaleniu 1 m³ gazu ziemnego (E) powstają 2 m³ pary wodnej, która po skondensowaniu, czyli odebraniu jej ciepła, daje 1,6 litra wody (kondensatu).

Aby lepiej sobie zobrazować, ile to jest ciepła (energii), należałoby przeprowadzić proces odwrotny, polegający na odparowaniu wody (wspomniane 1,6 l wody odparować np. na kuchence). Wytworzonej energii pary wodnej nie można odzyskać w kotłach tradycyjnych, ponieważ spaliny opuszczające kotły mają temperaturę powyżej 100°C, co jest konieczne do wytworzenia ciągu kominowego, niezbędnego do ich usunięcia. Stanowi to stratę energii i przyczynia się do podnoszenia temperatury środowiska.

W kotłach kondensacyjnych natomiast ta strata jest zminimalizowana, ponieważ ciepło odbierane spalinom, w tym również utajone ciepło kondensacji pary wodnej, jest oddawane do celów grzewczych. Jest to tym bardziej efektywne, im niższa jest temperatura systemu ogrzewania np. grzejnikowego, czy też jeszcze niższa dla ogrzewania podłogowego. W rezultacie przekłada się to na mniejsze zużycie paliwa i oraz niższe rachunki za gaz.

Dodając do tego zalety wynikające z modulacji mocy kotłów, czyli regulacji zapewniającej komfortową temperaturę w pomieszczeniach, sterowania pogodowego oraz odpowiedniego programowania dziennych i nocnych temperatur pokojowych, włącznie z niskotemperaturowym ogrzewaniem podłogowym, możemy osiągnąć oszczędności w zużyciu gazu przekraczające nawet 20%.

Źródło: dedietrich.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz