Reklama
cleanpowerforall

Od 15 maja nabór wniosków do programu „Czyste powietrze” na nowych zasadach

„Czyste Powietrze”: nabór wniosków na nowych zasadach od 15 maja, współpraca z bankami i PGNiG, webinaria #Akademia Czystego Powietrza.

„Stop Smog” 2.0 – nowe, lepsze zasady od 31 marca
„Stop Smog” 2.0 – nowe, lepsze zasady od 31 marca [Źródło: nfosigw.gov.pl]

Nabór wniosków w zmodyfikowanym programie „Czyste powietrze” rusza 15 maja. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu otrzymała projekt ustawy przewidującej wydawanie przez gminy zaświadczeń potwierdzających prawo do otrzymania podwyższonego poziomu finansowania w programie. Równocześnie NFOŚiGW podpisał porozumienie ze Związkiem Banków Polskich, a także wspólnie z Polskim Alarmem Smogowym przygotował cykl e-szkoleń pod nazwą #AkademiaCzystegoPowietrza.

Od 15 maja – podstawowy poziom dofinansowania

Według nowych zapisów w programie „Czyste Powietrze”, beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł. Będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja br. Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych.

Wypracowaliśmy uproszczenia w „Czystym Powietrzu”, które otwierają Polakom drzwi do łatwiejszego dofinansowania wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizacji domów jednorodzinnych. Czeka na to jeszcze prawie trzy miliony domów w Polsce. Zaangażowani w ten proces byli m.in. przedstawiciele rządu, samorządów, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, sektor bankowy i alarmy smogowe – wyjaśnia Piotr Woźny, Pełnomocnik Premiera ds. programu „Czyste Powietrze” i prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podczas pandemii NFOŚiGW wraz z wojewódzkimi funduszami, bankami i alarmami smogowymi testował nowy formularz wniosku do „Czystego powietrza” – efektem jest zmiana programu, która przewiduje możliwość łączenia dofinansowania oferowanego przez program z dofinansowaniem z gminnych programów ograniczania niskiej emisji. W ten sposób „Czyste Powietrze” staje się wspólnym mianownikiem programów finansujących walkę z niską emisją, a gminy zyskują możliwość tworzenia własnych programów uzupełniających finansowanie otrzymywane z „Czystego Powietrza”.

W maju, jeszcze przed uruchomieniem naboru do „Czystego Powietrza” na nowych zasadach, na rządowym portalu gov.pl pojawi się podstrona dedykowana programowi. W pierwszej fazie wnioskodawcy znajdą tam linki do generatorów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, a następnie – z końcem maja – planowana jest ogólnopolska odsłona e-wniosków na gov.pl.

Przepisy umożliwiające wsparcie najuboższych

Procedowane są zmiany legislacyjne umożliwiające skorzystanie z programu mniej zamożnym gospodarstwom domowym. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu otrzymała do zaopiniowania projekt ustawy przewidującej wydawanie przez samorządy gminne zaświadczeń potwierdzających prawo gorzej sytuowanych gospodarstw domowych do otrzymania w programie dofinansowania o zwiększonej intensywności. Jednak na wprowadzenie tego rozwiązania potrzebna jest jeszcze zgoda Sejmu.

Do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 37 tys. zł – uprawnieni będą ci o przeciętnym dochodzie na jedną osobę w gospodarstwie domowym nieprzekraczającym 1 400 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub 1 960 zł (gospodarstwa jednoosobowe).

Sektor bankowy i zmiany w programie „Czyste Powietrze”

30 kwietnia NFOŚiGW oraz Związek Banków Polskich podpisały porozumienie, które docelowo pozwoli beneficjentom na występowanie przez banki z wnioskiem o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu. Do końca maja znane będą szczegóły technicznych procedur gwarantujących klientom pełną obsługę wniosków o dofinansowanie i kredytów.

PGNiG strategicznym partnerem „Czystego Powietrza”

NFOŚiGW wraz z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem podjęło współpracę, dzięki której nastąpi zmiana weryfikacji dostępności sieci gazowej dla konkretnej nieruchomości, której właściciel składa wniosek o dofinansowanie w „Czystym Powietrzu”. Według danych PGNiG ok. 400.000 polskich domów jednorodzinnych podłączonych do sieci gazowej korzysta z gazu jedynie dla potrzeb przygotowywania posiłków, a nie dla potrzeb ogrzewania. Stąd też decyzja o współpracy tych dwóch podmiotów we wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” i podjęcie wspólnego działania na rzecz wymiany przestarzałych kopciuchów zainstalowanych w wielu z tych domów.

#AkademiaCzystegoPowietrza

Ponadto Ministerstwo Klimatu wspólnie z NFOŚiGW – z inicjatywy i ze wsparciem Polskiego Alarmu Smogowego – przygotowują cykl bezpłatnych webinariów pn. #AkademiaCzystegoPowietrza, które mają na celu poszerzenie wiadomości na temat dotacji oferowanych w ramach programu „Czyste Powietrze”, a także organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe firm remontowo-budowlanych, instalatorów pieców i osób zajmujących się ocieplaniem domów w celu sprawniejszej modernizacji energetycznej domów w ramach rządowych programów „Czyste Powietrze” i „Mój Prąd”. Pierwszą odsłonę Akademii przewidziano jeszcze w maju. Szczegóły akcji dostępne będą na stronie czystepowietrze.gov.pl.

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz