Reklama
https://homecomfort.com.pl/

Miliard na inwestycje w OZE

Program ZIELONA ENERGIA DLA BIZNESU ma być odpowiedzią na rosnące koszty energii i potrzebę realizacji polityki klimatyczno-energetycznej.

Nowy program finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii o łącznej wartości 1 mld zł uruchamia PFR i Bank Pekao SA
Nowy program finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii o łącznej wartości 1 mld zł uruchamia PFR i Bank Pekao SA (źródło: www.pfr.pl)

Program skierowany jest do projektów niebędących beneficjentami systemu wsparcia, które sprzedają energię elektryczną na zasadach rynkowych. PFR (Polski Fundusz Rozwoju) przeznacza na program pilotażowy do 300 mln zł, które w połączeniu z kapitałem własnym inwestorów i finansowaniem dłużnym pozyskanym od Banku Pekao SA umożliwią realizację pierwszych 500 MW nowych instalacji fotowoltaicznych zbudowanych w oparciu o rynkowe ceny energii.

Mogą z niego skorzystać:

  • deweloperzy działających na rynku OZE, którzy chcą zostać inwestorami;
  • inwestorzy OZE, którzy chcieliby poszerzyć swoje portfolio o nowy obszar działania w inwestycje rynkowe;
  • wykonawcy i operatorzy instalacji OZE, którzy chcieliby zostać inwestorami;
  • przedsiębiorcy, w tym inwestorzy zagraniczni, poszukujących zielonej i tańszej energii elektrycznej dla swoich przedsiębiorstw;
  • spółki obrotu energią elektryczną zabezpieczający sobie źródła dostaw energii odnawialnej dla obecnych i przyszłych klientów;
  • samorządy, które planują zwiększenie udział OZE w swoim miksie energetycznym.

Istotnym wyzwaniem polskiej polityki energetycznej jest zahamowanie wzrostu cen energii, poprzez stopniowe zastępowanie źródeł kopalnych energią pozyskiwaną z OZE. W odpowiedzi na potrzebę zwiększenia dynamiki inwestycji w tym obszarze stworzyliśmy nowy program w ramach PFR Green Hub, który wypełnia lukę kapitałową na rynku OZE. Pierwszym partnerem, z którym nawiązaliśmy współpracę, jest Bank Pekao SA, ale jesteśmy otwarci na kolejnych partnerów, którzy wspólnie z nami zasilą polską gospodarkę zieloną energią — informuje wiceprezes PFR.

Rola PFR ma polegać na wsparciu finansowym w formie pożyczki podporządkowanej lub udziału w roli partnera kapitałowego dla inwestora i banku. Takie rozwiązanie ma wypełnić lukę wynikającą z oczekiwań banku co do wkładu własnego inwestora. Umożliwi to inwestorom sprzedaż energii na wolnym rynku bez potrzeby korzystania z zewnętrznej pomocy państwa. Program PFR ma być oparty wyłącznie na zasadach wolnorynkowych.

Czym jest zielona energia dla biznesu?

Nowy program PFR ma mieć wpływ na obniżenie kosztów energii dla firm, a także ma zwiększyć dostępność zielonej energii i tym samym poprawi atrakcyjność produktów polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych. Planowane jest uruchomienie pilotażowej fazy programu do końca 2021 roku.

Finansowanie bankowe z Banku Pekao oraz finansowanie podporządkowane z PFR jest w tym przypadku łączone w ramach jednej, spójnej struktury finansowania. Oba instrumenty wzajemnie się uzupełniają i właściwe ich połączenie zapewnia szereg korzyści dla inwestora, kredytobiorcy. Samo połączenie takich dwóch instrumentów nie jest niczym nowym w świecie finansowania strukturyzowanego. Jednak naszym celem było przygotowanie spójnego „pakietu” dla klienta, po to, żeby zminimalizować proces strukturyzowania finansowania i skrócenia czasu niezbędnego do osiągnięcia zamknięcia finansowego. Zależało nam na tym, aby klient skupił się na realizacji projektu, a my razem z PFR, zajmujemy się aranżacją finansowania. dowiadujemy się o tym od Magdaleny Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A. dowiadujemy się

Jako kluczowy bank korporacyjny w Polsce mamy rzeczywisty wpływ na transformację klimatyczną naszego kraju. Naszym priorytetem jest aktywny udział w finansowaniu inwestycji proekologicznych i zrównoważonych, w tym właśnie z sektora energetycznego i Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Chcemy pomagać polskim firmom w ich transformacji i zmieniać mix energetyczny polskiej gospodarki. To jeden z najważniejszych celów środowiskowych ujętych w naszej Strategii ESG, przyjętej w czerwcu tego roku. – informuje również wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A.

Pilotażowa faza programu zgodnie z jego założeniami może wygenerować inwestycje w nowe instalacje fotowoltaiczne o łącznej wartości 1 mld zł, a powstałe w ten sposób instalacje mogą osiągnąć moc o łącznej wartości nawet 500 MW.

więcej na www.pfr.pl

 

źródło: www.pfr.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz