Reklama
bosch-homecomfort

Normy w zakresie efektywności energetycznej zrewolucjonizują branżę

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać zaczną zaostrzone kryteria dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zaostrzone normy w zakresie efektywności energetycznej budynków zrewolucjonizują branżę
Zaostrzone normy w zakresie efektywności energetycznej budynków zrewolucjonizują branżę [Źródło: mlsystem.pl]

Zobliguje to architektów i deweloperów do uwzględniania komponentów aktywnych w nowo powstających inwestycjach, zarówno tych obejmujących budynki indywidualne, jak i wielorodzinne, komercyjne czy publiczne. W ocenie ML System oznacza to rewolucję w branży budowlanej.

Rewolucja w branży

 

W związku z zaostrzeniem norm dotyczących wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP), które wejdą w życie na początku 2021 r., obserwujemy coraz większe zainteresowanie ze strony architektów rozwiązaniami fotowoltaicznymi zintegrowanymi z budownictwem (BIPV). Produkty ML System już na etapie wdrażania były dostosowane właśnie do rzeczonych, zaostrzonych norm – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System, jednego z liderów branży BIPV.

Biorąc pod uwagę projekty architektoniczne i fakt, że powierzchnia dachów jest dziś mocno ograniczona, m.in. przez różnego rodzaju urządzenia, zwłaszcza w wysokich budynkach biurowych, optymalną drogą do spełnienia znowelizowanych regulacji prawnych będzie zastosowanie BIPV (m.in. fasady wentylowane, żaluzje fotowoltaiczne, szyby grzewcze czy fotowoltaiczne szyby zespolone). Wciąż jednak wielu architektów czy deweloperów nie do końca zdaje sobie jeszcze sprawę ze skali zaostrzenia wytycznych. W zapisach prawa nie ma np. wzmianki o „okresie przejściowym”. To prawdziwa rewolucja dla branży deweloperskiej i budowlanej – dodaje Dawid Cycoń.

Stanowisko organizacji branżowych w zakresie charakterystyki energetycznej

Polski Związek Firm Deweloperskich oraz organizacje związane z produkcją stolarki budowlanej i projektowaniem budynków w tym SARP (Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej) wnioskują, aby znowelizować Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie zaostrzenia wymagań dot. izolacyjności termicznej przeszklonych przegród. Proponują, aby zrezygnować ze zwiększenia wymagań w tym zakresie obowiązujących od stycznia 2021 r. Uważają, że zwiększenie wymagań w zakresie współczynników związanych z efektywnością energetyczną budynków jest wystarczającym warunkiem, aby to projektanci kreowali, w jaki sposób budynek uzyskuje wartości wymagane. Może to być osiągnięte dzięki zwiększeniu udziału energii odnawialnej w budynku.

Oczywiście popieramy ten postulat, ale jeśli doszłoby do złagodzenia warunków w zakresie izolacyjności termicznej, to dla zachowania równowagi powinny wzrosnąć wymagania dotyczące zwiększenia udziału energii odnawialnej w budynku, poprzez zaostrzenie współczynnika EP, odpowiedzialnego za roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną w przeliczeniu na metr kwadratowy. Dzięki temu założenia ustawodawcze dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynków w celu dochodzenia do neutralności klimatycznej zostałyby zachowane – podkreśla Dawid Cycoń.

Strategia Renowacji – szansa dla BIPV

Rozwojowi rynku BIPV sprzyja także polityka unijna, promująca budownictwo efektywne energetycznie. W opublikowanej niedawno Strategii Renowacji, Komisja Europejska wskazała, że budynki odpowiadają za około 40 proc. zużycia energii w UE i 36 proc. emisji gazów cieplarnianych, a tylko 1 proc. budynków poddawanych jest corocznej renowacji energooszczędnej. Komisja Europejska zaleca co najmniej podwojenie liczby budynków poddawanych renowacji w ciągu najbliższych 10 lat. W ten sposób – w ocenie Komisji – do 2030 r. możliwe będzie odnowienie 35 mln budynków i powstanie do 160 tys. dodatkowych „zielonych” miejsc pracy w sektorze budowlanym1.

1 Źródło: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1835, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/qanda_20_1836

Źródło: mlsystem.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz