Reklama
https://www.stiebel-eltron.pl/

Moc odnawialnych źródeł energii w Polsce przekroczyła 10 gigawatów

Polska przekroczyła 10 GW z odnawialnych źródeł energii
Polska przekroczyła 10 GW z odnawialnych źródeł energii [Źródło: gov.pl]

To moc równa zainstalowanej w tradycyjnych elektrowniach w Bełchatowie, Turowie i Opolu łącznie. Od grudnia 2015 roku moc instalacji fotowoltaicznych wzrosła o ponad 1600% – poinformował wiceminister klimatu, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Jak podkreślił wiceminister Zyska, dynamika przyrostu nowych instalacji fotowoltaicznych sprawia, że sektor energetyki słonecznej jest obecnie najszybciej rozwijającym się sektorem OZE w Polsce.

Programy priorytetowe na rzecz rozwoju OZE

Wiceminister Ireneusz Zyska, zwrócił uwagę, że ten sukces to efekt m.in. zmian w prawie i uruchomienia programów takich jak „Mój Prąd”, „Agroenergia” czy „Energia Plus”.

Dla zwykłego obywatela oznacza to tańszą energię, zaoszczędzone pieniądze, nowe miejsca pracy, a przede wszystkim czyste powietrze – zauważył pełnomocnik rządu ds. OZE.

Tak dynamiczny rozwój mikroinstalacji możliwy jest w dużej mierze dzięki funkcjonującemu w Polsce dedykowanemu wytwórcom (prosumentom) energii odnawialnej systemowi rozliczeń energii, tzw. systemowi opustów, który umożliwia prosumentowi wykorzystanie sieci elektroenergetycznej jako swego rodzaju „magazynu energii”. Wspomniane nadwyżki wytwórca może wykorzystać w ciągu 365 dni – dodał.

Mechanizmy wsparcia odnawialnych źródeł energii w Polsce

Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu, zauważył również, że głównym mechanizmem wsparcia odnawialnych źródeł energii w Polsce jest system aukcyjny, który obowiązuje od 1 lipca 2016 roku.

Innymi dedykowanymi systemami wsparcia dla wytwórców energii z OZE są wprowadzone w roku 2018 mechanizmy przewidziane dla małych wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Systemy feed-in premium (FiP) oraz feed-in tariff (FiT) adresowane są do określonych mocowo instalacji OZE, wykorzystujących hydroenergię, biogaz i biogaz rolniczy – powiedział wiceminister.

Ponadto za sprawą ww. nowelizacji ustawy o OZE od dnia 29 sierpnia 2019 r. rozszerzony został prosumencki system rozliczeń energii produkowanej z mikroinstalacji, funkcjonujący od 1 lipca 2016 r. Zmiana oznacza, że do grupy prosumentów energii odnawialnej dołączyli prosumenci biznesowi, czyli odbiorcy końcowi niebędący odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Co więcej, Ministerstwo Klimatu w sposób ciągły prowadzi prace nad nowymi rozwiązaniami prawnymi, do których należy m.in. rozwój klastrów energii.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz