Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Kara finansowa dla firmy z branży fotowoltaicznej została nałożona przez KNF

Komisja Nadzoru Finansowego w połowie grudnia 2021 roku wydała decyzję nakładającą na PGF Polską Grupę Fotowoltaiczną SA karę za niedopełnienie obowiązków informacyjnych w związku ze sporządzaniem rocznych sprawozdań finansowych.

Panele fotowoltaiczne bez zalegającego śniegu?[źródło: news.umich.edu]
Panele fotowoltaiczne bez zalegającego śniegu?[źródło: news.umich.edu]

KNF podjął decyzje o nałożeniu kary na PGF Polską Grupę Fotowoltaiczną SA – wcześniej funkcjonująca pod nazwą Zastal – w wysokości 2,4 mln zł.

W tym kara w wysokości 1 mln zł została nałożona za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2016 i raportu rocznego za rok obrotowy 2016.

Z kolei dodatkowe 1,4 mln zł to kara za niewłaściwe wypełnienie obowiązków informacyjnych w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017 i raportu rocznego za rok obrotowy 2017.

Jak informuje KNF, spółka opublikowała za te lata raporty finansowe, w których m.in. nieprawidłowo ustaliła wartość godziwą aktywów finansowych zakwalifikowanych do aktywów dostępnych do sprzedaży, a także nieprawidłowo wyceniła należności z tytułu cesji wierzytelności i sprzedaży akcji.

źródło: www.knf.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz