.
Reklama
heiztechnik banner 311023
.

Już trwa nabór wniosków do programu Moje Ciepło — dotacja do pompy ciepła w domu

Od 29 kwietnia 2022 roku można składać wnioski w programie Moje Ciepło. Nowy program został stworzony, by kontynuować walkę ze smogiem. Moje ciepło razem z programem Czyste Powietrze ma wesprzeć inwestycje w ekologiczne źródła ciepła. Program Moje Ciepło nastawiony jest na dofinansowanie rozwoju powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych mieszkalnych budynkach jednorodzinnych.

Już trwa nabór wniosków do programu Moje Ciepło — dotacja do pompy ciepła w domu [źródło: mojecieplo.gov.pl]
Już trwa nabór wniosków do programu Moje Ciepło — dotacja do pompy ciepła w domu [źródło: mojecieplo.gov.pl]

Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Reklama
oknonet.pl

Współfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

  • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła — pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

Już trwa nabór wniosków do programu Moje Ciepło — dotacja do pompy ciepła w domu [źródło: mojecieplo.gov.pl]
Już trwa nabór wniosków do programu Moje Ciepło — dotacja do pompy ciepła w domu [źródło: mojecieplo.gov.pl]

Budżet na realizację celu programu wynosi do 600 000 000 zł. Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję.

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.
  • wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
  • wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

 

źródło: mojecieplo.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz