Reklama
https://www.ceo-odnawialna.pl/

Jak zapewnić wyższą sprawność układu w pompach ciepła? Cz. I

w 2021 roku nastąpią zasadnicze zmiany dla branży instalacyjnej, przede wszystkim wynikające z nowelizacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Szczególną uwagę należy zwrócić na zaostrzenie przepisów dotyczących współczynników przenikania ciepła U przegród zewnętrznych oraz wartości współczynnika Ep.

Jak zapewnić najwyższą sprawność układu w pompach ciepła?
Jak zapewnić najwyższą sprawność układu w pompach ciepła? [Źródło: caleffi.com]

Pierwsza zmiana przyczyni się do bezpośredniego wpływu na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w budynku, a to z kolei wpłynie na obniżenie zużycia energii. Druga zmiana, z punktu widzenia użytkowników systemów grzewczych, wydaje się być dużo bardziej istotna. Współczynnik Ep wskazuje maksymalne roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia. Zmiana dotychczasowej wartości z 95 kWh/m²·rok na 70 kWh/m²·rok powoduje krok w kierunku odnawialnych źródeł energii. Spełnienie wymogów nowych przepisów przy zastosowaniu jako źródła ciepła kotła gazowego może być bardzo utrudnione.

Stosowanie pomp ciepła wymaga jednak na każdym etapie, począwszy od projektu poprzez budowę, a kończąc na użytkowaniu dużo wyższej świadomości niż korzystanie z tradycyjnych źródeł. Sprawność systemu to słowo klucz, na którą duży wpływ mają poszczególne elementy instalacji grzewczej, a ich błędny dobór może mieć przykre konsekwencje dla użytkownika w postaci finansowej.

Jednym z podstawowych czynników mających wpływ na sprawność układu jest czynnik, który będzie nośnikiem energii cieplnej. W tej roli najlepiej sprawdzi się woda, ale i ona musi zostać w odpowiedni sposób przygotowana.

W pierwszej kolejności musimy zadbać o odpowiednią twardość wody, co zabezpieczy przed wytrącaniem się soli mineralnych tworzących tzw. kamień kotłowy, który osadzając się w poszczególnych elementach instalacji, powoduje zmniejszenie ich sprawności wymiany ciepła, a skrajnych przypadkach prowadzi do uszkodzenia elementów. Aby mieć pewność, że woda, którą napełniamy układ jest zawsze optymalnie przygotowana, warto zastosować automatyczną grupę uzdatniania z serii 580.

Niezwykle istotne z punktu widzenia sprawności układu jest zapewnienie odpowiedniej czystości krążącej w układzie wody, a to wiąże się z zastosowaniem elementów pozwalających na skuteczną eliminację zanieczyszczeń. Najlepsze efekty w tym zakresie można uzyskać poprzez zastosowanie separatorów zanieczyszczeń np. DirtmagPlus® w połączeniu z odpowiednio dobranymi środkami chemicznymi takimi jak C3 Cleaner oraz C1 Inhibitor.

Instalacje wyposażone w pompy ciepła to układy niskotemperaturowe, w których temperatura czynnika może oscylować poniżej 40 °C. W takich układach nie wolno zapomnieć o stosowaniu środków zapobiegających rozwojowi tzw. biofilmu, który może spowodować drastyczne obniżenie sprawności przewodzenia ciepła elementów grzewczych. Zjawisko rozwoju mikroflory w instalacjach ogrzewania jest jeszcze stosunkowo rzadko opisywane ze względu na przyzwyczajenie do systemów wysoko/średnio temperaturowych, gdzie ono nie występuje. Ochronę przed takimi problemami zapewnia dozowanie do instalacji raz w roku środka C7 Biocide.

Odpowiednio przygotowana pod względem chemicznym, pozbawiona zanieczyszczeń woda jest bardzo dobrym medium dla zasilania poszczególnych elementów grzewczych pod warunkiem, że poddamy ją jeszcze jednemu procesowi. Procesowi, który w naszych instalacjach jest bardzo często pomijany lub którego znaczenie jest bagatelizowane. I o tym będzie kolejna część poradnika.

 

Autor tekstu: Przemysław Dutka

Źródło: caleffi.com

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz