Reklama
https://h2poland.com.pl/

Jak izolować przeciwpożarowo przepusty instalacyjne?

Instalacje techniczne, takie jak systemy wentylacyjne, przewody grzewcze czy rury wodno-kanalizacyjne, częstokroć przebiegają przez kilka stref pożarowych wewnątrz budynku. To z kolei oznacza konieczność uwzględnienia odpowiedniej izolacji w obrębie konstrukcji oddzielających poszczególne strefy. Jak więc należycie zabezpieczyć przed ogniem przepusty instalacyjne?

Jak izolować przeciwpożarowo przepusty instalacyjne?
Jak izolować przeciwpożarowo przepusty instalacyjne? [Źródło: paroc.pl]

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obiekty muszą uwzględniać strefy pożarowe i oddzielenia pożarowe. Szczegółowych informacji na temat wymagań izolacyjnych dla przepustów instalacyjnych dostarcza norma PN-EN 1366-1 – Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Potwierdza ona, że przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w strefach przechodzenia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny posiadać odpowiednią klasę odporności ogniowej.

Reklama
oknonet.pl

Ponieważ przepusty instalacyjne bezpośrednio ingerują w strukturę ścian i stropów, elementy oddzielenia przeciwpożarowego również powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom dotyczącym klasy odporności ogniowej samych konstrukcji, zdefiniowanym w przepisach prawa budowlanego. Przykładowo oznacza to, że przepust przebijający ścianę ogniową o klasie odporności ogniowej EI90, musi zapewniać szczelność i izolacyjność ogniową na co najmniej tym samym poziomie – wyjaśnia Michał Nękanowicz, Specifications Sales Manager & BIM Manager w Paroc Polska.

Wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego prezentuje poniższa tabela:

18 12

Jaki materiał izolacyjny wybrać?

Dobór odpowiedniego zabezpieczenia ma znaczenie nie tylko dla konstruktora, który na etapie projektu musi wykazać dopełnienie wszelkich wymagań związanych z ochroną przeciwpożarową budynku, ale też samego właściciela czy zarządcy, któremu z reguły zależy na rozwiązaniach trwałych i „bezobsługowych”, tj. niewymagających zbytniej konserwacji w upływającym czasie. Niekiedy, zwłaszcza w przypadku systemów wentylacyjnych, oprócz odpowiednich parametrów przeciwogniowych, dodatkowo zachodzi potrzeba utrzymania odpowiedniej izolacyjności przeciwkondensacyjnej, cieplnej czy akustycznej. W te wszystkie potrzeby świetnie wpisuje się wełna kamienna.

Jeżeli oprócz przechodzenia przez oddzielne strefy pożarowe, rurociąg lub prostokątny kanał wentylacyjny wymagają zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej, polecamy zastosowanie otuliny z wełny kamiennej PAROC Hvac Section AluCoat T lub maty PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix. Oba rozwiązania posiadają klasę reakcji na ogień A2-s1,d0, co zgodnie z normą PN-EN 13501-1 oznacza, że stanowią wyrób niepalny. Z kolei dzięki pokryciu ze zbrojonej folii aluminiowej, produkty charakteryzują się współczynnikiem oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ = 200, dlatego spełniają wymagania stawiane izolacjom przeciwkondensacyjnym dla rurociągów – podpowiada Michał Nękanowicz.

Jaką metodę izolacji zastosować?

Izolacje z wełny kamiennej mogą być stosowane zarówno w przypadku konstrukcji masywnych, zbudowanych z betonu lub betonu komórkowego, jak i w konstrukcjach szkieletowych. Zazwyczaj dopuszcza się zabezpieczenie przepustu za pomocą pojedynczego odcinka otuliny lub maty o długości 1200 mm, choć w niektórych wypadkach wymagane jest zabezpieczenie całego przewodu. Niezależnie od metody przyjmuje się, że odległość elementów podwieszenia od przegrody powinna wynosić nie więcej, niż 600 mm.

Aby wybrać odpowiednie rozwiązanie izolacyjne i metodę zabezpieczenia, pod uwagę należy wziąć zarówno klasę odporności ogniowej konstrukcji, jak i materiał, wymiary oraz grubość ścian przewodu instalacyjnego. W poniższych tabelach znaleźć można gotowe obliczenia dla grubości materiału izolacyjnego.

Tabela 1. Ściana szkieletowa, rurociąg miedziany, otulina PAROC Hvac Section AluCoat T, klasa odporności ogniowej EI 90.

Tabela 1. Sciana szkieletowa rurociag miedziany otulina PAROC Hvac Section AluCoat T klasa odpornosci ogniowej EI 90.

18 12 tab.1

*IL – izolacja lokalna, IC – izolacja ciągła

Tabela 2. Ściana szkieletowa, rurociąg stalowy lub żeliwny, otulina PAROC Hvac Section AluCoat T, klasa odporności ogniowej EI 90.

Tabela 2. Sciana szkieletowa rurociag stalowy lub zeliwny otulina PAROC Hvac Section AluCoat T klasa odpornosci ogniowej EI 90.

18 12tab2

*IL – izolacja lokalna, IC – izolacja ciągła

Tabela 3. Ściana szkieletowa, rurociąg kompozytowy (PP-Al-PP), otulina PAROC Hvac Section AluCoat T, klasa odporności ogniowej EI 120.

Tabela 3. Sciana szkieletowa rurociag kompozytowy PP Al PP otulina PAROC Hvac Section AluCoat T klasa odpornosci ogniowej EI 120.

18 12 tab3

Znając potrzeby projektantów i wykonawców instalacji, firma Paroc przygotowała specjalną ofertę izolacji technicznych.

Paroc jako jedyny producent na rynku oferuje otuliny z wełny mineralnej o długości 1200 mm, co oznacza że zamiast łączenia dwóch odcinków, można zastosować jeden. Mniej łączeń oznacza w tym przypadku mniej mostków termicznych. Wymienione rozwiązania można też z powodzeniem stosować w przypadku niedużej odległości pomiędzy biegnącymi równolegle rurociągami. Zaizolowane otulinami Paroc przewody mogą się stykać po długości – wyjaśnia Michał Nękanowicz.

Źródło: paroc.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz