Reklama
kongres.energetyka-rozproszona

Jak izolować przeciwpożarowo przepusty instalacyjne?

Instalacje techniczne, takie jak systemy wentylacyjne, przewody grzewcze czy rury wodno-kanalizacyjne, częstokroć przebiegają przez kilka stref pożarowych wewnątrz budynku. To z kolei oznacza konieczność uwzględnienia odpowiedniej izolacji w obrębie konstrukcji oddzielających poszczególne strefy. Jak więc należycie zabezpieczyć przed ogniem przepusty instalacyjne?

Jak izolować przeciwpożarowo przepusty instalacyjne?
Jak izolować przeciwpożarowo przepusty instalacyjne? [Źródło: paroc.pl]

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obiekty muszą uwzględniać strefy pożarowe i oddzielenia pożarowe. Szczegółowych informacji na temat wymagań izolacyjnych dla przepustów instalacyjnych dostarcza norma PN-EN 1366-1 – Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Potwierdza ona, że przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w strefach przechodzenia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny posiadać odpowiednią klasę odporności ogniowej.

Ponieważ przepusty instalacyjne bezpośrednio ingerują w strukturę ścian i stropów, elementy oddzielenia przeciwpożarowego również powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom dotyczącym klasy odporności ogniowej samych konstrukcji, zdefiniowanym w przepisach prawa budowlanego. Przykładowo oznacza to, że przepust przebijający ścianę ogniową o klasie odporności ogniowej EI90, musi zapewniać szczelność i izolacyjność ogniową na co najmniej tym samym poziomie – wyjaśnia Michał Nękanowicz, Specifications Sales Manager & BIM Manager w Paroc Polska.

Wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego prezentuje poniższa tabela:

Jaki materiał izolacyjny wybrać?

Dobór odpowiedniego zabezpieczenia ma znaczenie nie tylko dla konstruktora, który na etapie projektu musi wykazać dopełnienie wszelkich wymagań związanych z ochroną przeciwpożarową budynku, ale też samego właściciela czy zarządcy, któremu z reguły zależy na rozwiązaniach trwałych i „bezobsługowych”, tj. niewymagających zbytniej konserwacji w upływającym czasie. Niekiedy, zwłaszcza w przypadku systemów wentylacyjnych, oprócz odpowiednich parametrów przeciwogniowych, dodatkowo zachodzi potrzeba utrzymania odpowiedniej izolacyjności przeciwkondensacyjnej, cieplnej czy akustycznej. W te wszystkie potrzeby świetnie wpisuje się wełna kamienna.

Jeżeli oprócz przechodzenia przez oddzielne strefy pożarowe, rurociąg lub prostokątny kanał wentylacyjny wymagają zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej, polecamy zastosowanie otuliny z wełny kamiennej PAROC Hvac Section AluCoat T lub maty PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix. Oba rozwiązania posiadają klasę reakcji na ogień A2-s1,d0, co zgodnie z normą PN-EN 13501-1 oznacza, że stanowią wyrób niepalny. Z kolei dzięki pokryciu ze zbrojonej folii aluminiowej, produkty charakteryzują się współczynnikiem oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ = 200, dlatego spełniają wymagania stawiane izolacjom przeciwkondensacyjnym dla rurociągów – podpowiada Michał Nękanowicz.

Jaką metodę izolacji zastosować?

Izolacje z wełny kamiennej mogą być stosowane zarówno w przypadku konstrukcji masywnych, zbudowanych z betonu lub betonu komórkowego, jak i w konstrukcjach szkieletowych. Zazwyczaj dopuszcza się zabezpieczenie przepustu za pomocą pojedynczego odcinka otuliny lub maty o długości 1200 mm, choć w niektórych wypadkach wymagane jest zabezpieczenie całego przewodu. Niezależnie od metody przyjmuje się, że odległość elementów podwieszenia od przegrody powinna wynosić nie więcej, niż 600 mm.

Aby wybrać odpowiednie rozwiązanie izolacyjne i metodę zabezpieczenia, pod uwagę należy wziąć zarówno klasę odporności ogniowej konstrukcji, jak i materiał, wymiary oraz grubość ścian przewodu instalacyjnego. W poniższych tabelach znaleźć można gotowe obliczenia dla grubości materiału izolacyjnego.

Tabela 1. Ściana szkieletowa, rurociąg miedziany, otulina PAROC Hvac Section AluCoat T, klasa odporności ogniowej EI 90.

*IL – izolacja lokalna, IC – izolacja ciągła

Tabela 2. Ściana szkieletowa, rurociąg stalowy lub żeliwny, otulina PAROC Hvac Section AluCoat T, klasa odporności ogniowej EI 90.

*IL – izolacja lokalna, IC – izolacja ciągła

Tabela 3. Ściana szkieletowa, rurociąg kompozytowy (PP-Al-PP), otulina PAROC Hvac Section AluCoat T, klasa odporności ogniowej EI 120.

Znając potrzeby projektantów i wykonawców instalacji, firma Paroc przygotowała specjalną ofertę izolacji technicznych.

Paroc jako jedyny producent na rynku oferuje otuliny z wełny mineralnej o długości 1200 mm, co oznacza że zamiast łączenia dwóch odcinków, można zastosować jeden. Mniej łączeń oznacza w tym przypadku mniej mostków termicznych. Wymienione rozwiązania można też z powodzeniem stosować w przypadku niedużej odległości pomiędzy biegnącymi równolegle rurociągami. Zaizolowane otulinami Paroc przewody mogą się stykać po długości – wyjaśnia Michał Nękanowicz.

Źródło: paroc.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz