Reklama
konferencjaeuropower.pl

Czy możliwe jest odliczenie od podatku pomp ciepła?

Ulga termomodernizacyjna daje nam możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o część kosztów poniesionych na termomodernizację budynku lub zakup bardziej ekologicznych źródeł ciepła.  Ma to stanowić zachętę dla właścicieli domów jednorodzinnych np. do wymiany kotła na bardziej ekologiczny. Od podatku można też odliczyć fotowoltaikę. Poniesione koszty obniżają podstawę opodatkowania.

Czy możliwe jest odliczenie od podatku pomp ciepła?
Czy możliwe jest odliczenie od podatku pomp ciepła? [źródło: www.podatki.gov.pl]

Ulga termomodernizacyjna jest rozliczana w formularzu PIT 0 i w ramach tej ulgi można odliczyć koszty, które służą:

  • zmniejszeniu zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynków mieszkalnych na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej;
  • zmniejszeniu strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,
  • wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
  • całkowitej lub częściowej zamiany źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji;

Pełen katalog wydatków, które są uprawnione do ulgi termomodernizacyjnej znajduje się w na stronie isap.sejm.gov.pl

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego i posiadają faktury dokumentujące koszty inwestycji. Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych według skali podatkowej (17% lub 32%), podatku liniowego oraz ryczałtu ewidencjonowanego.

W jaki sposób odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Odliczenia tej ulgi dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek. Kwota odliczenia od podatku wszystkich zrealizowanych przedsięwzięć na jednego podatnika wynosi 53 000 zł. Co oznacza, że można jednocześnie wykonać ocieplenie ścian, wymienić, piec na bardziej ekologiczny i zamontować fotowoltaikę. Jeżeli łączny koszt będzie wyższy, to od podatku i tak możemy odliczyć tylko 53 000 zł. Podatnik możne odliczyć tylko poniesione koszy inwestycyjne. Dopłaty w ramach programów ogólnopolskich, takich jak Mój prąd 3.0 lub Czyste powietrze, a także programy dopłat lokalnych należy odjąć od końcowej kwoty.

O tym należy pamiętać korzystając z ulgi termomodernizacyjnej

W związku z tym, iż niektóre prace jak na przykład ocieplenie budynku trwają sporo czasu, termomodernizację można rozłożyć w czasie – maksymalnie na 3 lata. Liczy się od roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek. Ważne jest, aby wszystkie koszty były udokumentowane fakturą wystawioną przez płatnika VAT.

Jeśli koszty zostały zaliczone na poczet kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej to nie można ich odliczyć jako ulga termomodernizacyjna.

Warto zwrócić uwagę na to, że limit ulgi na termomodernizację związany jest z podatnikiem, a nie z budynkiem, w którym prowadzono modernizację. Małżonkowie, którzy są współwłaścicielami, mogą skorzystać podwójnie. Tutaj warto zwrócić uwagę na to kto widnieje na fakturze do rozliczenia. Jeżeli małżonkowie są współwłaścicielami nieruchomości i mają wspólność majątkową, to na fakturach powinny znaleźć się dane obu osób. Jest to najprostszy i najkorzystniejszy sposób odliczenia ulgi termomodernizacyjnej przez współmałżonków. Jeżeli część faktur jest wystawiona tylko na jedną osobę, najlepiej jest przypilnować, aby pozostałe inwestycje związane z termomodernizacją były fakturowane na drugą osobę.

Czy możliwe jest odliczenie od podatku pomp ciepła?

Tak, istnieje taka możliwość, aby zakup i montaż pompy ciepła w domu jednorodzinnym odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Odliczenie od podatku tej inwestycji pozwala na zwrot części pieniędzy. Jak pamiętać należy, iż w przypadku każdej inwestycji termomodernizacyjnej, odliczenie jest możliwe jedynie w już istniejącym budynku. Pompę ciepłą można odliczyć od podatku jeśli budynek został formalnie oddany do użytku i zamieszkały.
Klimatyzator z funkcją grzania, pomimo iż jest pompą ciepła powietrze-powietrze nie został bezpośrednio wymieniony w katalogu wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej. Spełnia on jednak warunek: „ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych”. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 9 marca 2020 r.  potwierdził, że koszty zakupu i montażu klimatyzatora z funkcją grzania można odliczyć w PIT jako ulgę termomodernizacyjną.

Ulga termomodernizacyjna nie przysługuje na inwestycje w nieoddanym do użytku domu. Prawo do ulgi będzie miał podatnik, jeśli budynek, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem, będzie miał status budynku mieszkalnego jednorodzinnego, najpóźniej na dzień dokonania odliczenia. Inaczej mówiąc, najpierw konieczne jest zgłoszenie zakończenia budowy w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami i otrzymanie informacji z urzędu o zatwierdzeniu zakończenia budowy. Wówczas inwestycje rozpoczęte po zakończeniu budowy mogą być już traktowane jako termomodernizacja.

 

Źródło: www.podatki.gov.pl

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz