Reklama
https://h2poland.com.pl/

Columbus wyemituje transzę Zielonych Obligacji za 200 mln zł

Columbus Energy S.A., jeden z wiodących dostawców nowoczesnych rozwiązań energetycznych, w ostatnim dniu 2020 r., poinformował o zawarciu umowy z Domem Maklerskim BOŚ S.A. w przedmiocie emisji Zielonych Obligacji o wartości do 200 mln zł.

Columbus wyemituje kolejną transzę Zielonych Obligacji za 200 mln zł
Columbus wyemituje kolejną transzę Zielonych Obligacji za 200 mln zł [Źródło: columbusenergy.pl]

Kilka tygodni po wypuszczeniu pierwszej transzy zielonych obligacji na kwotę 75 mln zł, Columbus ogłosił program emisji kolejnych papierów dłużnych. Według założeń programu obligacje będą emitowane w jednej lub kilku seriach. Wartość nominalna pierwszej serii będzie nie mniejsza niż 30 mln zł, a łączna wartość wszystkich wyemitowanych papierów dłużnych nie przekroczy 200 mln zł. Obligacje zostaną zaoferowane inwestorom kwalifikowanym i wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

Reklama
oknonet.pl

 

Zgodnie z zapowiedziami z początku grudnia 2020 r., w pierwszym kwartale 2021 r. chcemy przeprowadzić kolejne emisje Zielonych Obligacji. Wszystkie te działania mają na celu pozyskanie finansowania dla naszych projektów farmowych – twierdzi Janusz Sterna, wiceprezes Zarządu Columbus Energy S.A.

Warto podkreślić, że w grudniu 2020 r. 25 projektów farm fotowoltaicznych realizowanych przez spółki Grupy Kapitałowej Columbus wygrało aukcje na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych o łącznej mocy blisko 30 MW. Projekty farm, które będą realizowane w ramach wygranych aukcji oraz kolejne, zostaną sfinansowane właśnie z emisji Zielonych Obligacji.

Obecnie wartość farm wybudowanych przez Columbus wynosi ok. 45 mln zł, kolejne projekty są w realizacji, a całość portfela, jaki Grupa ma w posiadaniu, to już ponad 1000 MW, o wartości rynkowej ponad 3 mld zł. Spółka wciąż aktywnie poszukuje nowych projektów pod kolejne akwizycje, na każdym etapie – od wczesnej fazy deweloperskiej, aż po uruchomione i działające już farmy.

Źródło: columbusenergy.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz