Reklama
https://www.ceo-odnawialna.pl/

Columbus wyemitował Zielone Obligacje za 75 mln zł

Spółka z grupy Columbus, New Energy Investments Sp. z o.o., wyemitowała Zielone Obligacje. Pierwszą transzę, o wartości 75 mln zł, objął Bank Ochrony Środowiska S.A. Koordynatorem procesu i agentem emisji jest Dom Maklerski BOŚ S.A.

Columbus wyemitował Zielone Obligacje za 75 mln zł
Columbus wyemitował Zielone Obligacje za 75 mln zł [Źródło: columbusenergy.pl]

Spółka New Energy Investments (100% zależna od Columbus Energy S.A.) 7 września br. podpisała z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. umowę na przeprowadzenie czynności związanych z pozyskaniem nowego finansowania w formie emisji Zielonych Obligacji (green bonds), w ramach Programu emisji obligacji na łączną kwotę 500 mln zł. W pierwszej przeprowadzonej przez Spółkę transzy emisji obligacji BOŚ objął obligacje serii A, o wartości 75 mln zł.

 

Pierwsza transza emisji Zielonych Obligacji jest zwieńczeniem wspólnych, wielomiesięcznych prac nad programem. Planujemy kolejne emisje już w najbliższych tygodniach. W ubiegłym tygodniu dokonaliśmy dużych akwizycji projektów farmowych, o łącznej mocy 203 MW, za ok. 40 mln euro. Nadal aktywnie poszukujemy nowych projektów, na każdym etapie – od wczesnej fazy deweloperskiej, aż po uruchomione i działające już farmy – stwierdził Janusz Sterna, wiceprezes Zarządu Columbus Energy S.A., notowanej na alternatywnym rynku GPW.

Dynamicznie kontynuujemy trend green banking, zaspokajając nowe potrzeby rynku. Program emisji Zielonych Obligacji spółki z grupy Columbus jest na to najlepszym dowodem, a udział Grupy BOŚ w jego realizacji potwierdza nasze kompetencje. Jestem przekonany, że kolejne przedsiębiorstwa już wkrótce zdecydują się na pozyskiwanie środków finansowych za pomocą tego rodzaju instrumentu – powiedział Wojciech Hann, wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Emisja obligacji New Energy Investments Sp. z o.o. została przeprowadzona zgodnie z międzynarodowymi standardami i wytycznymi, opracowanymi przez International Capital Market Associacion (ICMA), oraz w ramach obszarów finansowania, określonych w dokumencie Green Bond Principles (GBP).

Ekologiczny charakter inwestycji potwierdził niezależny międzynarodowy audytor – CICERO Shades of Green AS z siedzibą w Oslo w ścisłej współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii (KAPE), instytucją zależną Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (NFOŚ). CICERO specjalizuje się w ocenie projektów zaangażowanych środowiskowo.

Najbliższe lata przyniosą wzrosty efektywności energetycznej instalacji fotowoltaicznych. Odpowiednie instrumenty finansowe, dzięki którym mogą powstawać, odgrywają ważną rolę w zmniejszeniu emisyjności gospodarki. Dzisiejsza emisja zielonych obligacji spółki New Energy Investments to kolejny krok w dynamicznym rozwoju polskiego przemysłu PV – podsumował Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska.

Środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na budowę w Polsce farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 30 MW. To pierwsza na krajowym rynku kapitałowym umowa na emisję Zielonych Obligacji w ramach finansowania odnawialnych źródeł energii.

Cele emisyjne idealnie wpisują się w założenia Zielonych Obligacji, mających finansować projekty przyczyniające się do ekologicznie zrównoważonego rozwoju, w tym projekty farm fotowoltaicznych. Realizacja projektów będzie cyklicznie poddawana audytowi i oceniana pod względem realizacji i korzystnego wpływu na środowisko.

Cieszę się, że materializuje się pierwsza na polskim rynku kapitałowym emisja Zielonych Obligacji, mająca na celu finansowanie inwestycji ekologicznych w energetyce. Biorąc aktywny udział w procesie emisji, mogliśmy wpisać się w wiodącą gałąź działalności naszego Banku. Wierzę, że ta wciąż mało powszechna w Polsce forma pozyskiwania środków będzie się rozwijać – mówi Radosław Olszewski, prezes Zarządu DM BOŚ S.A.

Zielone Obligacje cieszą się rosnącą popularnością w Europie i na świecie. Są dłużnym instrumentem finansowym, odróżniającym się od zwykłych obligacji celem finansowania. Środki pozyskane z ich emisji przeznaczane mają być na cele środowiskowe, tzn. minimalizację negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko naturalne. Na świecie z tego rodzaju finansowania coraz śmielej korzysta zarówno sektor prywatny, jak i publiczny (rządy, samorządy, spółki komunalne).

Źródło: columbusenergy.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz