Reklama
https://homecomfort.com.pl/

Mity dotyczące pomp ciepła

Nowoczesne budownictwo, szczególnie to energooszczędne, zyskuje coraz większą popularność.

Mity dotyczące pomp ciepła
Mity dotyczące pomp ciepła [Źródło: hoval.pl]

Wraz z zainteresowaniem na ekologiczne rozwiązania stosowane w budownictwie, pojawiło się zwiększone zainteresowanie tematem pomp ciepła. Ten trend nie dziwi, szczególnie iż, pompy ciepła są bezobsługowe, zautomatyzowane i ekonomiczne w eksploatacji – dzięki czemu przyczyniają się do zmniejszenia zużycia paliw konwencjonalnych, a także do obniżenia kosztów ogrzewania budynków. Jednak wraz ze wzrostem popularności pomp ciepła rosną również powstające mity związane z ich działaniem i charakterystyką. Poniżej przedstawiamy te najpopularniejsze.

1. Pompa ciepła jest bardzo droga

Dzięki niezawodnej i dobrze zainstalowanej pompie ciepła rachunki za ogrzewanie w domu obniżą się, a nakłady poniesione na inwestycje szybko się zwrócą. Początkowe koszty inwestycyjne mogą być wyższe o ok. 60% w porównaniu do systemu opartego na samym kotle. Aby zmaksymalizować zalety pompy ciepła i wygospodarować jeszcze więcej oszczędności zaleca się zastosowanie pompy ciepła wraz z ogrzewaniem podłogowym (gdzie wymagana temperatura wody wynosi od 35-40°C) lub z konwektorem wentylatorowym (temperatura wody musi wynosić od 40-45°C).

2. Pompy ciepła w niskich temperaturach są mało wydajne

W przypadku pomp ciepła powietrze/woda, gdy temperatura zewnętrzna znacząco spada, załącza się grzałka elektryczna, która jest używana na okres niezbędny do dodatkowego grzania. W odniesieniu do tego aspektu projektant określa punkt biwalentny, w którym pompa ciepła nie będzie obejmować całkowitego wymaganego ogrzewania w budynku. Na przykład, gdy temperatura spada poniżej -5°C (poniżej punktu biwalentnego), a zapotrzebowanie na ciepło w budynku nie może być w pełni zapewnione przez pompę ciepła, gdyż jej moc stopniowo maleje wraz ze spadkiem zewnętrznej temperatury – wtedy aktywuje się dodatkowe ogrzewanie poprzez wbudowaną grzałkę elektryczną.

Pompy ciepła powietrze/woda dzięki najnowszej technologii osiągnęły skuteczne funkcjonowanie w temperaturze nawet do -20°C.

Gruntowe pompy ciepła wykorzystują wodę głębinową, wodę, która znajduje się głęboko pod powierzchnią, gdzie temperatura jest praktycznie stała przez cały rok, w przeciwieństwie do temperatur zewnętrznych, gdzie występują znaczne wahania. W Polsce temperatura wody gruntowej na głębokości większej niż 6 m ma w zasadzie stałą temperaturę, która wynosi ok. 10°C, niezależnie czy jest zima, czy lato (można się liczyć ze zmianami w przedziale 7-12°C).

3. Pompy ciepła są stosowane wyłącznie do ogrzewania

W przypadku tego mitu termin „pompa ciepła” nie koniecznie stanowi idealny wybór dla nazwy. Pompy ciepła (np. Hoval) posiadają funkcję chłodzenia poprzez odwrócenie cyklu, stanowią kompletny zespół z możliwością przełączania z ogrzewania na chłodzenie. Chłodzenie odbywa się za pomocą konwektorów wentylatorowych i jest zalecane. Przewody połączeniowe dla konwektorów wentylatorowych muszą posiadać izolację odporną na kondensację, a ponadto, kondensat musi zostać odprowadzony. Temperatura wody przyczynia się więc do wymiany ciepła pomiędzy czynnikiem chłodniczym i wodą, zarówno podczas ogrzewania, jak i chłodzenia, co prowadzi do osiągania najlepszych wskaźników COP. Im wyższa temperatura wody, tym wyższa wartość COP przy ogrzewaniu, ale wpływa również na wydajność chłodzenia.

4. Pompy ciepła są bardzo głośne

Na początku, wiele lat temu, pompy ciepła ze starą technologią sprężarki miały wyższy poziom hałasu o 76 dB dla jednostki zewnętrznej. Poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej podczas ogrzewania wynosi 54-57 dB, w zależności od wielkości pompy. Ciśnienie akustyczne wynosi od 35-38 dB przy 5 m oraz od 29-32 dB przy 10 m, jeśli jednostka zewnętrzna znajduje się w przedniej części budynku. Wartości te są zmniejszone o 3 dB, pod warunkiem, że jednostka zewnętrzna jest samowystarczalna. Przy montażu narożnym wartości ciśnienia akustycznego wzrastają o 3 dB. Źródłami hałasu są wentylatory i sprężarki (w ostatnich latach nastąpiły znaczące zmiany w technologii sprężarek, a poziom hałasu znacząco zmalał, zwłaszcza w przypadku sprężarek typu scroll, w porównaniu do tłokowych, które były używane na początku).

Różnica pomiędzy całkowitą mocą dźwiękową (dźwięk urządzenia) a percepcją ciśnienia akustycznego, czyli hałasem, którego doświadczamy, zależy od szeregu czynników m.in: warunków instalacji, izolacji akustycznej itp.

5. Pompy ciepła można zastosować tylko w nowym budownictwie

Pompy ciepła mogą być doskonałym rozwiązaniem przy termomodernizacji istniejących budynków. Najważniejszym aspektem jest wybranie typu i pojemności pompy. Należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: urządzenia rozprowadzające ciepło, temperaturę roboczą, izolację budynku oraz dostępność odpowiedniego źródła ciepła dla pompy ciepła. Pompy ciepła powietrze/woda są bardzo podobne do klimatyzatora, posiadającego jednostkę zewnętrzną i jednostkę wewnętrzną z linią czynnika chłodniczego połączoną dwiema miedzianymi rurkami. Jednostka wewnętrzna jest następnie połączona z istniejącą instalacją cieplną. Pompy ciepła powietrze/woda są zalecane w mieszkaniach, a pompy gruntowe nadają się do nowych konstrukcji, ponieważ wymagają wymiany wiertła. Innym zaleceniem jest to, że w przypadku starych konstrukcji konieczne jest dokonanie oceny strat termicznych, które mogą wynikać z wadliwej izolacji lub nieszczelnych okien i mogą mieć pośredni wpływ na sprawność pomp ciepła.

6. Pompy ciepła zajmują dużo miejsca

Gruntowe pompy ciepła zajmują mniej więcej taką samą powierzchnię jak gazowy kocioł kondensacyjny. W obu przypadkach dla źródła ciepła o mocy do 30 kW z zamkniętą komorą spalania i doprowadzaniem powietrza z zewnątrz wymagana jest kotłownia o kubaturze (minimum 6,5 m³).

7. Pompy ciepła wymagają częstych przeglądów

Pompy ciepła są urządzeniami o bardzo niskim wskaźniku awaryjności. Jednak trzeba pamiętać, że zawierają mechaniczne podzespoły, które podlegają eksploatacji. Coroczne kontrole pompy ciepła najlepiej wykonywane przed sezonem grzewczym, a więc w miesiącach sierpień/wrzesień pozwalają m.in. kontrolować stopień ich zużycia oraz sprawdzać pozostałe elementy, które mają wpływ na wydajność oraz na pracę urządzenia.

Wniosek jest jeden – pompy ciepła wymagają takiej samej ilości przeglądów jak kotły. Raz w roku przed sezonem grzewczym.

» Kompendium wiedzy o pompach ciepła dostępne pod linkiem ABC pomp ciepła

Źródło: hoval.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz